Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
600 essential words for TOEIC (0-50)

600 essential words for TOEIC (0-50)

Last update 

Kiki, 600 essential words for TOEIC

Items (50)

 • tuân theo

  ABIDE BY

 • hợp đồng, giao kèo

  AGREEMENT

 • đồng ý, tán thành, bằng lòng, thoả thuận

  AGREE

 • sự chắc chắn; sự tin chắc; điều chắc chắn, điều tin chắc

  ASSURANCE

 • hủy bỏ

  CANCEL

 • định, xác định, định rõ

  DETERMINE

 • dàn xếp để tuyển dụng một người; thuê một người

  ENGAGE

 • lập, thành lập, thiết lập, kiến lập

  ESTABLISH

 • bắt buộc, ép buộc

  OBLIGATE

 • nghĩa vụ, bổn phận

  OBLIGATION

 • buổi tiệc, liên hoan tham gia, biết về hoặc ủng hộ một kế hoạch, một hành động..

  PARTY

 • điều khoản, đồ dự phòng

  PROVISION

 • quyết tâm, giải quyết

  RESOLVE

 • chỉ rõ, ghi rõ, định rõ, ghi chú vào phần chi tiết kỹ thuật

  SPECIFY

 • thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn

  ATTRACT

 • with so, đối chiếu : to compare the orginal with the copy

  COMPARE

 • đua tranh, ganh đua, cạnh tranh

  COMPETE

 • dùng, tiêu thụ

  CONSUME

 • người tiêu dùng, người tiêu thụ

  CONSUMER

 • có thể ăn được, có thể tiêu thụ được

  CONSUMABLE

 • làm cho tin, làm cho nghe theo, thuyết phục

  CONVINCE

 • chiều, hướng dư luận, tư tưởng...

  CURRENT

 • mốt

  FAD

 • truyền cảm hứng, ý nghĩ...; truyền cảm hứng cho ai, gây cảm hứng cho ai

  INSPIRE

 • giá thị trường; tình hình thị trường

  MARKET

 • làm cho tin; thuyết phục

  PERSUADE

 • sản xuất có tính cách xây dựng suy diễn, hiểu ngầm

  CONSTRUCTIVE

 • làm thoả mãn, làm vừa lòng, đáp ứng được yêu cầu, điều kiện...

  SATISFY

 • riêng, riêng biệt, đặc thù, đặc trưng

  CHARACTERISTIC

 • tầm quan trọng, tính trọng đại

  CONSEQUENCE

 • cân nhắc, xem xét, suy xét, suy nghĩ

  CONSIDER

 • che, phủ, bao phủ,bảo hiểm

  COVER

 • mãn hạn, kết thúc, hết hiệu lực luật; mai một, mất đi

  EXPIRE

 • thường xuyên, hay xảy ra, có luôn

  FREQUENTLY

 • ý nói; ngụ ý; bao hàm ý

  IMPLY

 • lời hứa, điều hứa, điều hẹn ước; sự hứa hẹn

  PROMISE

 • bảo vệ, sự bảo vệ, chê chở

  PROTECT

 • tiếng tốt, thanh danh, danh tiếng

  REPUTATION

 • đòi hỏi, yêu cầu

  REQUIRE

 • làm cho khác nhau, thay đổi, biến đổi

  VARY

 • diễn thuyết, nói chuyện, địa chỉ, chuyển đi tới

  ADDRESS

 • tránh, tránh xa

  AVOID

 • chứng minh, giải thích, bày tỏ, biểu lộ, làm thấy rõ

  DEMONSTRATE

 • phát triển, mở mang, mở rộng, khuếch trương, làm cho phát đạt

  DEVELOP

 • ước lượng , định giá

  EVALUATE

 • tập hợp lại, tụ họp lại, kéo đến

  GATHER

 • đưa ra đề nghị

  OFFER

 • chủ yếu, chính, bậc nhất

  PRIMARY

 • sự rủi ro, sự nguy hiểm

  RISK

 • chiến lược

  STRATEGY