Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Slovak 4

Slovak 4

Last update 

Items (94)

 • Strong

  Silný

 • Weak

  Slabý

 • Non-modern

  Nemodernú

 • Lightweight, easy

  Ľahký

 • Heavy, difficult

  Ťažký

 • Clean

  Čistý

 • Dirty

  Špinavý

 • Clever

  Múdry

 • Silly

  Hlúpy

 • Joyful

  Veselý

 • Sad

  Smutný

 • Old

  Starý

 • Young

  Mladý

 • Fresh

  Čerstvý

 • New

  Nový

 • High, tall

  Vysoký

 • Low, small

  Nízky

 • Large

  Veľký

 • Small, little

  Malý

 • Eleven

  Jedenásť

 • Twelve

  Dvanásť

 • Thirteen

  Trinásť

 • Fourteen

  Štrnásť

 • Fifteen

  Pätnásť

 • Sixteen

  Šestnásť

 • Seventeen

  Sedemnásť

 • Eighteen

  Osemnásť

 • Nineteen

  Devätnásť

 • Twenty

  Dvadsať

 • Twenty one

  Dvadsaťjeden

 • Thirty

  Tridsať

 • Thirty three

  Tridsaťtri

 • Forty

  Štryridsať

 • fifty

  Päťdesiat

 • Sixty

  Šesťdesiat

 • Seventy

  Sedemdesiat

 • Eighty

  Osemdesiat

 • Ninety

  Deväťdesiat

 • One hundred

  Sto

 • One thousand

  Tisíc

 • Million

  Milión

 • Billion

  Miliarda

 • First

  Prvý

 • Second

  Druhý

 • Third

  Tretí

 • Fourth

  Štvrtý

 • Fifth

  Piaty

 • Sixth

  Šiesty

 • Seventh

  Siedmy

 • Eighth

  Ôsmy

 • Ninth

  Deviaty

 • Tenth

  Desiaty

 • Eleventh

  Jedenásty

 • Twelfth

  Dvanásty

 • Thirteenth

  Trinásty

 • Fourteenth

  Štrnásty

 • Fifteenth

  Pätnásty

 • Sixteenth

  Šestnásty

 • Seventeenth

  Sedemnásty

 • Eighteenth

  Osemnásty

 • Nineteenth

  Devätnásty

 • Twentieth

  Dvadsiaty

 • Twenty second

  Dvadsiaty druhý

 • Thirtieth

  Tridsiaty

 • Thirty sixth

  Tridsiaty šiesty

 • Fortieth

  Štyridsiaty

 • Fiftieth

  Päťdesiaty

 • Sixtieth

  Šesťdesiaty

 • Seventieth

  Sedemdesiaty

 • Eightieth

  Osemdesiaty

 • Ninetieth

  Deväťdesiaty

 • Hundredth

  Stý

 • Hundred first

  Sto prvý

 • Thousandth

  Tisíci

 • Millionth

  Miliónty

 • Mine (m)

  Môj

 • Mine (f)

  Moja

 • Mine (n)

  Moje

 • Your (m)

  Tvoj

 • Your (f)

  Tvoja

 • Your (n)

  Tvoje

 • His, it's

  Jeho

 • Hers

  Jej

 • Their

  Ich

 • Our (m)

  Nás

 • Our (f)

  Naša

 • Our (n)

  Naše

 • Your (m, pl)

  Váš

 • Your (f, pl)

  Vaša

 • Your (n, pl)

  Vaše

 • Whose (m)

  Čí

 • Whose (f)

  Čia

 • Whose (n)

  Čie

 • Whose (slang)

  Koho?