Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
1945 kanji 601-700

1945 kanji 601-700

Last update 

Items (100)

 • chướng chướng ngại shoo

 • tả bên trái, tả hữu, cánh tả sa

 • mẫu mẹ, phụ mẫu, mẫu thân bo

 • hiểm nguy hiểm, mạo hiểm, hiểm ác ken

 • kích kích động, kích thích, kích hoạt geki

 • trích hái, trích yếu teki

 • ương trung ương oo

 • phê phê bình, phê phán hi

 • tọa chỗ ngồi, tọa đàm, tọa độ za

 • biện hùng biện, biện luận ben

 • thôi tổ chức, khai thôi, thôi thúc sai

 • nhi nhi đồng, hài nhi ji, ni

 • giang trường giang, giang hồ koo

 • cấp cung cấp, cấp phát kyuu

 • cụ công cụ, dụng cụ gu

 • sát sát hại, sát nhân satsu, sai, setsu

 • phi bay, phi công, phi hành hi

 • tốc tốc độ, tăng tốc soku

 • ba sóng, phong ba ha

 • giai giai cấp, giai tầng kai

 • hữu bạn hữu, hữu hảo yuu

 • khổ khổ cực, cùng khổ ku

 • phúc bề ngang fuku

 • kịch kịch bản, vở kịch, kịch tính geki

 • ti, tư công ti, tư lệnh shi

 • chu chu vi, chu biên shuu

 • tẩu chạy soo

 • vị vị thành niên, vị lai mi

 • khuếch khuếch đại kaku

 • chu tuần shuu

 • tùng phục tùng, tùy tùng, tòng thuận juu, shoo, ju

 • thải hái, thải dụng sai

 • phủ phủ định, phủ quyết hi

 • chức dệt shoku, shiki

 • vũ vũ điệu, khiêu vũ bu

 • tả miêu tả sha

 • bạt rút ra batsu

 • sắc màu sắc, sắc dục shoku, shiki

 • liệu trị liệu ryoo

 • đột đột phá, đột nhiên totsu

 • dư thặng dư, dư dật yo

 • hỏa lửa ka

 • việt vượt qua, việt vị etsu

 • công tấn công, công kích koo

 • lịch lí lịch, lịch sử, kinh lịch reki

 • hoàn hoàn thành, hoàn toàn kan

 • phá phá hoại, tàn phá ha

 • hưu hưu trí, hưu nhàn kyuu

 • thuyền thuyền sen

 • nguy nguy hiểm, nguy cơ ki

 • trái nợ, quốc trái, công trái sai

 • hàng hàng không, hàng hải koo

 • lãnh lạnh, lãnh đạm rei

 • phế tàn phế, hoang phế hai

 • minh đồng minh, gia minh mei

 • khố kho, xa khố, kim khố ko, ku

 • hoàng hoàng đế koo, oo

 • chiêm, chiếm chiếm cứ sen

 • tướng tướng quân shoo

 • sưu sưu tầm, sưu tập soo

 • nghiêm tôn nghiêm, nghiêm khắc, nghiêm trọng gen, gon

 • cập phổ cập kyuu

 • kỉ thế kỉ, kỉ nguyên ki

 • cố cố tổng thống, lí do ko

 • trang trang phục, hóa trang, trang bị soo, shoo

 • tựu thành tựu shuu, ju

 • lũy thành lũy rui

 • tố yếu tố, nguyên tố so, su

 • trúc trúc chiku

 • dị dị bản, dị tộc, dị giáo I

 • dược thuốc yaku

 • trát tiền giấy satsu

 • thịnh thịnh vượng, hưng thịnh sei, joo

 • duyên trì hoãn en

 • mã ngựa ba

 • di sót lại, di tích, di ngôn, di vật i, yui

 • cấp sơ cấp, trung cấp, cao cấp kyuu

 • phụ phụ tử, phụ thân, phụ huynh fu

 • giáng, hàng giáng trần; đầu hàng koo

 • vương vương giả oo

 • giảng giảng đường, giảng bài koo

 • duy sợi dây I

 • nhan nhan sắc, hồng nhan gan

 • quân quân bình, quân nhất kin

 • ngọc ngọc gyoku

 • du dầu yu

 • hỉ vui ki

 • loại chủng loại rui

 • đẳng bình đẳng, đẳng cấp too

 • nghệ nghệ thuật, nghệ nhân gei

 • giác cảm giác, giác ngộ kaku

 • tĩnh bình tĩnh, trấn tĩnh sei, joo

 • tập học tập shuu

 • tiêu mục tiêu, tiêu chuẩn hyoo

 • bàn, ban nhất ban han

 • hạ mùa hè ka, ge

 • vĩnh vĩnh viễn, vỉnh cửu ei

 • hưng, hứng hưng thịnh, phục hưng; hứng thú koo, kyoo

 • vũ lông vũ u

 • bác uyên bác haku, baku