Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
YTU INTERMEDIATE 2

YTU INTERMEDIATE 2

Last update 

VOCABULARY

 • image description
  1downloads
 • image description
  1369puzzles solved
 • INSTALL

Items (97)

 • approach

  yaklaşım

 • bullying

  zorbalık

 • compulsory education

  zorunlu eğitim

 • continuous assesment

  sürekli değerlendirme

 • criticise

  eleştirmek

 • curriculum

  müfredat

 • drop out

  bırakmak

 • fail

  başarısız

 • pace

  öğrenme hızı

 • punctually

  dakiklik

 • strict

  sıkı

 • truancy

  okulu asma

 • unique

  eşsiz

 • well prepared

  iyi hazırlanmış

 • assesment

  evaluate

 • hand in essay

  essay teslim etmek

 • make a progress

  ilerleme

 • make mistake

  hata yapmak

 • hand in assignment

  değerlendirmeyi teslim etmek

 • study a subject

  ders çalışmak

 • do coursework

  kurs yapmak

 • study a language

  dil çalışmak

 • do your best

  en iyini yapmak

 • pass/fail an exam

  sınavdan başarısız olmak

 • take/retake an exam

  yeniden sınava girmek

 • get a degree

  derece elde etmek

 • graduate from university

  üniversiteden mezun olmak

 • revise for an exam

  sınavı düzenleme

 • get a place at university

  üniversitede yer almak

 • progress

  stage

 • compulsory/obligatory

  imperative/zorunlu

 • attention-grabbing

  dikkat çekici

 • catchy

  akılda kalıcı

 • commercial

  ticari

 • dull

  donuk/sıkıcı

 • endorse

  desteklemek

 • eye catching

  göz alıcı

 • humorous

  komik

 • intriguing

  ilgi çekici

 • irritating

  rahatsız edici

 • jingle

  çınlama

 • misleading

  yanıltıcı

 • persuasive

  ikna edici

 • recognisability

  tanınırlık

 • witty

  zekice/esprili

 • alter/change

  değiştirmek

 • enhance/improve

  geliştirmek

 • distort

  çarpıtmak

 • exaggerate

  abartmak

 • manipulate

  idare/kontrol

 • junk food

  fast food

 • vast sums

  çok büyük miktarda

 • breakfast cereal

  kahvaltı gevreği

 • attractive target

  çekici hedef

 • accent

  aksan

 • bilingual

  iki dil bilen

 • dialect

  lehçe

 • native speakers

  yerli konuşmacı

 • false friend

  yanlış arkadaş

 • foreign language

  yabancı dil

 • pronunciation

  telaffuz

 • slang

  argo

 • take up

  start a hobby

 • fall behind

  arkada kalmak

 • give up

  pes etmek

 • get along

  iyi geçinmek

 • get by

  survive

 • let down

  hayal kırıklığına uğratmak

 • pay off

  hesabı kapatmak

 • pick up(1)

  give someone a lift

 • pick up(2)

  yere düşen bir şeyi almak

 • pick up(3)

  konuyu hemen öğrenmek/kapmak

 • stop off

  break/mola

 • take off(1)

  havalanmak

 • take off(2)

  kıyafet çıkarmak

 • put off/delay

  postpone/ertelemek

 • call off

  tamamen iptal etmek

 • take after

  ailesinden birine benzemek

 • break into(1)

  aniden ruh hali değiştirmek

 • break into(2)

  to enter illegally

 • break into(3)

  to interrupt/sözünü kesmek

 • use up /to exhaust

  tüketmek

 • make up(1)

  invent a story

 • make up(2)

  compensate (telafi)

 • make up(3)

  put on a make up (makyaj)

 • change into

  to pass from one form to another

 • look up

  aramak

 • look forward to

  dört gözle beklemek

 • look out

  be careful

 • cut down

  azaltmak

 • carry on

  continue

 • get back

  return

 • set off

  start a journey

 • drop in

  habersiz uğramak

 • cross out

  karalamak

 • get over

  üstesinden gelmek

 • cheer up

  neşelenmek