Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
HSK4_3

HSK4_3

Last update 

Items (80)

 • xiāoxi / 소식

  消息

 • xiǎoxīn / 조심하다

  小心

 • xiào / 웃다

 • xiàohuà / 우스갯소리

  笑话

 • xiàoguǒ / 효과

  效果

 • xīnwén / 뉴스

  新闻

 • xīnxiān / 신선하다

  新鲜

 • rènzhēn / 열심히

  认真

 • réngrán / 여전히

  仍然

 • tóngyì / 동의하다

  同意

 • rúguǒ / 만약

  如果

 • ruǎn / 부드럽다

 • sànbù / 산보하다

  散步

 • shāngliang / 상의하다

  商量

 • shāngxīn / 마음이상하다

  伤心

 • shàngbān / 출근하다

  上班

 • shèhuì / 사회

  社会

 • shēn / 깊다

 • shēntǐ / 몸

  身体

 • shènzhì / 심지어

  甚至

 • shēngbìng / 병나다

  生病

 • shēngqì / 화나다

  生气

 • shībài / 실패

  失败

 • shīwàng / 실망하다

  失望

 • shīfu / 테크니션,운전기사

  师傅

 • shīzi / 사자

  狮子

 • shízài / 실재로

  实在

 • shífēn / 매우

  十分

 • shìhé / 적합하다

  适合

 • shuài / 잘생겼다

 • shúxi / 익숙하다

  熟悉

 • shūfu / 편안하다

  舒服

 • shòu / 마르다

 • shǒuxiān / 우선

  首先

 • shuōhuà / 말하다

  说话

 • shuōmíng / 설명하다

  说明

 • sījī / 운전기사

  司机

 • sòng / 보내다

 • tán / 이야기나누다

 • tángāngqín / 피아노치다

  弹钢琴

 • tàidù / 태도

  态度

 • suízhe / ~함에따라

  随着

 • míngbai / 이해하다

  明白

 • mùdi / 목적

  目的

 • ná / 가져가다,들다

 • nándào / 설마~하겠는가?

  难道

 • nánguò / 괴롭게지내다

  难过

 • nánshòu / 몸이아프다,고통스럽다

  难受

 • nèiróng / 내용

  内容

 • niánqīng / 젊다

  年轻

 • nòng / 하다

 • nuǎnhuo / 따뜻하다

  暖和

 • ǒuér / 간혹,가끔

  偶尔

 • páshān / 등산하다

  爬山

 • pànduàn / 판단하다

  判断

 • pángbiān / 옆

  旁边

 • pàng / 뚱뚱하다

 • péi / ~와동반해서~해주다

 • píqì / 성격

  脾气

 • piányi / 싸다

  便宜

 • piào / 표

 • píngguǒ / 사과

  苹果

 • píngshí / 평소에

  平时

 • pútao / 포도

  葡萄

 • pǔbiàn / 보편적으로

  普遍

 • qīzǐ / 처,부인

  妻子

 • qí / (자전거를)타다

 • qíshī / 사실은

  其实

 • qícì / 두번째로

  其次

 • qítā / 다른,여타의

  其他

 • qízhōng / 그중의

  其中

 • qíguài / 이상하다

  奇怪

 • qǐchuáng / 일어나다

  起床

 • qìhou / 기후

  气候

 • qiāo / 두드리다

 • qīnqi / 친척

  亲戚

 • qīngsōng / 부담없이편안하다

  轻松

 • qīngchǔ / 분명하다

  清楚

 • qíng / 맑다

 • qíngkuàng / 상황

  情况