Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
tieng anh thay kubo2

tieng anh thay kubo2

Last update 

vas,vietanh,tienganh

Items (50)

 • chế tạo,làm,thành công

  make-made

 • chi nhánh

  branch

 • hoa ,nở hoa V

  blossom

 • hoa ,nở hoa V

  bloom

 • bão

  storm

 • động đất

  earthquake

 • tia sáng

  ray

 • cái bóng

  shadow

 • bóng dâm

  shade

 • nhiệt độ

  temperature

 • cánh đồng

  field

 • sa mạc

  desert

 • bầu khí quyển

  atmosphere

 • chắc chắn

  certainly

 • có lẽ 1

  probably

 • có lẽ 2

  perhaps

 • có lẽ 2

  maybe

 • đặc biệt

  especially

 • thực tế

  actually

 • hầu như ,hầu hết

  almost

 • khó mà,hầu như không

  hardly

 • có thể , có đủ tài

  able

 • có khả năng ,khả thi

  possible

 • ko có khả năng, ko khả thi

  impossible

 • hai ,lựa,cái quốc

  pick

 • kéo

  pull

 • kêu

  ring

 • có khuynh hướng,dựa vào

  lean

 • đào

  dig

 • lấp đầy,đầy

  fill

 • lung lay,đưa qua đưa lại

  swing

 • chà ,cọ

  rub

 • trả

  pay

 • tiếp đón,nhận (được)

  receive

 • cho vay

  lend

 • vay

  borrow

 • nổi tiếng

  famous

 • quen,thân thiết

  familiar

 • tươi ,mới

  fresh

 • sáng trong,rõ ràng,sạch sẽ

  clear

 • thông minh ,khôn

  wise

 • tri thức,kiến thức

  knowledge

 • thực tế, hiện thực

  fact

 • sự thực, chân thật

  truth

 • lí do

  reason

 • ý nghĩa

  meaning

 • quyền thế,thẩm quyền

  authority

 • quí giá, đắt giá

  precious

 • tiện lợi ,thuận tiện

  convenient

 • bao nhiêu, một số, nhiều(lần)

  several