Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Bai31

Bai31

Last update 

Items (30)

 • tiếp tục

  Tsuzukemasu

 • tiìm

  Mitsukemasu

 • xin nghỉ

  Torimasu

 • dự thi

  Ukemasu

 • đăng kí

  Moushikomimasu

 • nghỉ giải lao

  Kyuukeishimasu

 • ngày nghỉ liên tục

  Renkyuu

 • bài tập làm văn

  Sakubun

 • phát biểu, công bố

  Happyou

 • cuộc triển lãm

  Tenrankai

 • lễ cưới

  Kekkonshiki

 • đám tang

  Oshoshiki

 • lễ

  Shiki

 • trụ sở chính

  Honsha

 • chi nhánh

  Shiten

 • nhà thờ

  Kyokai

 • cao học

  Daigakuin

 • sở thú

  Doubutsuen

 • suối nước nóng

  Onsen

 • chiều về

  Kaeri

 • con

  Okosan

 • ở lại,còn

  Nokorimasu

 • kỳ thi đầu vào

  Nyuugakushiken

 • một tháng

  Tsukini

 • làng

  Mura

 • tốt nghiệp

  Sotsugyoshimasu

 • chán

  Iyana

 • nhắm

  Tojimasu

 • thành phố

  Tokai

 • thoải mái

  jiyuuni