Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Bai33

Bai33

Last update 

Items (47)

 • trốn

  Nigemasu

 • làm ồn

  Sawagimasu

 • bỏ cuộc, từ bỏ

  Akiramemasu

 • ném

  Nagemasu

 • giữ lời hứa

  Mamorimasu

 • bắt đầu lễ

  Hajimarimasu

 • dự họp

  Shussekishimasu

 • nói lại truyền đạt lại

  Tsutaemasu

 • chú ý

  Chuuishimasu

 • rời ghế

  Hazushimasu

 • trở lại, quay trở lại

  Modorimasu

 • tái chế

  Risaikurushimasu

 • khoông được

  Dame na

 • giống

  Onaji

 • cảnh sát

  Keisatsu

 • ghế, chỗ ngồi

  Seki

 • ký hiệu

  Ma-ku

 • bóng

  Bo-ru

 • hạn chót, cuối

  Shimekiri

 • quy tắc

  Kisoku

 • nguy hiểm

  Kiken

 • cấm sử dụng

  Shiyoukinshi

 • cấm vào

  Tachiirikinshi

 • chạy chậm, đi chậm

  Jokou

 • lối vào

  Iriguchi

 • lối ra

  Deguchi

 • cửa thoát hiểm

  Hijouguchi

 • miễn phí

  Muryou

 • giảm giá

  Waribiki

 • uống thoải mái

  Nomihoudai

 • dđang sử dụng

  Shiyouchuu

 • đang tuyển

  Boshuuchuu

 • đang =

  ~chuu

 • như thế nào

  Douiu~

 • bao nhiêu đi nữa

  Ikura~demo

 • nữa dùng vs thể phủ định

  Mou

 • còn

  Ato~

 • khoảng

  ~Hodo

 • đỗ xe sai quay định

  Chuushaihan

 • tiền phạt

  Bakkin

 • xảy ra

  Okimasu

 • giúp đỡ lẫn nhau

  Tasukeaimasu

 • vốn là, nguyên là

  Motomoto

 • buồn

  Kanashii

 • hơn

  Motto

 • chào hỏi

  Aisatsu (wo shimasu)

 • đối phương

  Aite