Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Bài 43

Bài 43

Last update 

Items (24)

 • tăng.xuất khẩu

  fuemasu

 • giảm.xuất khẩu

  herimasu

 • tăng.giá cả

  agarimasu

 • giảm.giá cả

  sagarimasu

 • bị đứt. sợi dây...

  kiremasu

 • bị đứt.cúc áo..

  toremasu

 • bị rơi. hành lý

  ochimasu

 • hết.xăng,mất

  nakunarimasu

 • lạ

  hen na

 • hạnh phúc

  shiawase na

 • nhàn,nhàn nhã

  raku na

 • ngon

  umai

 • dở

  mazui

 • chán, không hay, không đâu.lýdo

  tsumaranai

 • xăng

  GASORIN

 • lửa

  hi

 • tờ rơi quảng cáo

  PANFURETTO

 • bất kì lúc nào dùng khi miêu rả trạng thái trước khi sự biến đổi xảy ra

  imanimo

 • ôi

  waa

 • hoa hồng

  bara

 • lái xe oto theo sở thích

  DORAIBU

 • lý do

  ryuu

 • xin lỗi

  ayamarimasu

 • quen biết

  shiriaimasu