Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Bai 47

Bai 47

Last update 

Items (33)

 • thổi.gió

  fukimasu

 • cháy.rác

  moemasu

 • qua đời nói tránh

  nakunarimasu

 • tập trung

  atsumarimasu

 • chia tay

  wakaremasu

 • có.tiếng âm thanh, vị,mùi

  shimasu

 • nghiêm khắc

  kibishii

 • khủng khiếp

  hidoi

 • sợ, đáng sợ

  kowai

 • thực nghiệm

  jikken

 • dữ liệu

  DE-TA

 • dân số

  jinkou

 • mùi

  nioi

 • khoa học

  kagaku

 • y học

  igaku

 • văn học

  bungaku

 • xe tuần tra cảnh sát

  PATOKA-

 • xe cấp cứu

  kyukyusha

 • tán thành

  sansei

 • phản đối

  hantai

 • tổng thống

  daitouryou

 • theo. biểu thị nguồn thông tin

  ~ni yoruto

 • đính ước, ăn hỏi

  konyakushimasu

 • có vẻ như. biểu thị sự suy đoán

  doumo

 • người yêu

  koibito

 • đối phương, hôn phu, hôn thê

  aite

 • quen biết

  shiriaimasu

 • trang điểm

  keshou

 • chăm sóc

  sewa wo shimasu

 • phụ nữ, nữ

  josei

 • nam giới, nam

  dansei

 • thọ

  nagaiki

 • lý do

  ryuu