Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Bai 48

Bai 48

Last update 

Items (22)

 • lấy xuống

  oroshimasu

 • đưa đến chuyển đến

  todokemasu

 • chăm sóc

  sewa wo shimasu

 • ghi âm

  rokuonshimasu

 • chán,không thích

  iya na

 • lò luyện thi, nơi học thêm

  juku

 • học sinh

  seito

 • file tài liệu

  FUAIRU

 • một cách tự do, một cách thoải mái

  Jiyuuni

 • trong khoảng~

  ~kan

 • điều đó hay quá nhỉ

  ii kotodesune

 • anh chị có bận không. hỏi người trên

  o.isogashidesuka

 • kinh doanh

  eigyou

 • cho đến lúc đấy

  soremadeni

 • không sao

  kamaimasen

 • tận hưởng

  tanoshimimasu

 • bố mẹ

  oya

 • học sinh tiểu học

  shougakusei

 • phần trăm

  -PA-SENTO

 • tiếp theo đó

  SONOTSUGI

 • học viết chữ bằng bút lông

  shuuji

 • thông thường, bình thường

  futsuuno