Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Bai49

Bai49

Last update 

Items (31)

 • sử dụng

  riyoushimasu

 • làm việc

  tsutomemasu

 • ngồi xuống

  kakemasu

 • trải qua

  sugoshimasu

 • ở, đi, đến kính ngữ của imasu, ikimasu, kimasu

  irasshaimasu

 • ăn, uống kính ngữ

  meshiagarimasu

 • nói, tên là. kính ngữ của iimasu

  osshaimasu

 • làm. kính ngữ của shimasu

  nasaimasu

 • xem. kính ngữ của mimasu

  goranninarimasu

 • biết, kính ngữ của shitte imasu

  gozonjidesu

 • chào hỏi

  aisatsu

 • nhà khác kiểu nhật truyền thống

  ryokan

 • bến xe bus

  BASUtei

 • vợ của người khác, kính ngữ của okusan

  okusama

 • thi thoảng

  tamani

 • vị nào cũng

  donatademo

 • tên là

  ~to iimasu

 • tổ - năm thứ

  - nen - kumi

 • biị sốt

  dashimasu

 • cho tôi gửi lời hỏi thăm

  youroshiku otsutae kudasai

 • xin phép thầy tôi cúp máy ạ

  shitsureiitashimasu

 • lý lịch

  keireki

 • khoa y

  igakubu

 • hướng đến, muốn trở thành

  mezashimasu

 • học lên

  susumimasu

 • têế bào ips

  iPSsaibou

 • phát triển

  kaihatsushimasu

 • chuột

  MAUSU

 • người

  HITO

 • nhận giải thưởng

  jushoushimasu

 • buổi nói chuyện

  kouenkai