Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Bai50

Bai50

Last update 

Items (31)

 • đi, đến khiêm nhường ngữ

  mairimasu

 • ở khiêm nhường ngữ

  orimasu

 • ăn uống nhận khiêm nhường ngữ

  itadakimasu

 • nói, tên là ~ khiêm nhường ngữ

  moushimasu

 • làm khiêm nhường ngữ

  itashimasu

 • xem khiêm nhường ngữ

  haikenshimasu

 • biết khiêm nhường ngữ

  zonjimasu

 • hỏi, đến thăm khiêm nhường ngữ

  ukagaimasu

 • gặp khiêm nhường ngữ

  ome ni kakarimasu

 • pha. cà phê

  iremasu

 • chuẩn bị sẵn

  youishimasu

 • tôi khiêm nhường ngữ

  watakushi

 • hướng dẫn viên du lịch

  GAIDO

 • điịa chỉ email

  ME-RUADORESU

 • lịch làm việc

  SUKEJU-RU

 • tuần sau nữa

  saraishuu

 • tháng sau nữa

  saraigetsu

 • năm sau nữa

  sarainen

 • trước hết, đầu tiên

  hajimeni

 • hồi hộp

  kinchoushimasu

 • tiền thưởng

  shoukin

 • hươu cao cổ

  kirin

 • lúc, thời

  koro

 • thành hiện thực

  kanaimasu

 • động viên

  ouenshimasu

 • từ đáy lòng

  kokorokara

 • cám ơn

  kanshashimasu

 • cám ơn

  orei

 • anh chị có khỏe không kính ngữ của ogenkidesuka

  ogenkide irasshaimasu

 • làm phiền

  meiwaku wo kakemasu

 • phát huy

  ikashimasu