Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
YTU READING 2

YTU READING 2

Last update 

VOCABULARY

Items (98)

 • devastating consequences

  yıkıcı sonuçları

 • volcanic eruption

  volkanik püskürme

 • howl

  ulumak

 • flourish

  süslü konuşmak

 • glowing

  parıltılı

 • qualify

  nitelemek

 • storm surge

  deniz kabarması

 • suffer

  acı çekmek

 • catastrophic

  felaket

 • limestone

  kireçtaşı(kalker)

 • reef

  kayalık

 • shallow

  sığ

 • access

  giriş

 • arrange

  ayarlamak

 • assume

  farzetmek

 • blind

  kör

 • ceiling

  tavan

 • confusion

  karışıklık

 • considerable

  dikkate değer

 • constitute

  oluşturmak

 • corporation

  şirket

 • cruel

  vahşice

 • debatable

  tartışılabilir

 • declare

  beyan etmek

 • demonstrate

  ispatlamak

 • dimension

  boyut

 • display

  sergilmek

 • disturb

  rahatsız etmek

 • distinguish

  seperate

 • dive

  dalmak

 • dozen

  düzine

 • ease

  rahatsız etmek

 • emerge

  ortaya çıkmak

 • exhilarated

  coşkulu

 • factual

  gerçek

 • feature

  özellik

 • fellow

  aynı tür

 • fund

  fon

 • grip

  sıkı tutma

 • illustrate

  örneklerle açıklama

 • DELİBERATELY

  KASTEN

 • jealous

  kıskanç

 • jewelery

  kuyumculuk

 • joy

  haz

 • melt

  erimek

 • misfortune

  şanssızlık

 • nest

  yuva

 • observe

  gözlemek

 • obtain

  sağlamak

 • overhelming

  karşıkonulmaz

 • perceive

  algılamak

 • purchase

  satın almak

 • pure

  saf

 • quantity

  miktar

 • resolve

  karar

 • restrict

  sınırlamak

 • retain

  alıkoymak

 • slide

  kaymak

 • starve

  açlıktan kıvranmak

 • tent

  çadır

 • thrill

  heyecan

 • undertake

  üstlenmek

 • urgent

  acil

 • wrap

  sarmak

 • resist

  direnmek

 • endure

  katlanmak

 • settlers

  yerleşimciler

 • mature

  olgun

 • satisfaction

  memnuniyet

 • curable

  iyileştirileblir

 • relevant

  konuyla alakalı

 • abandon

  terk etmek

 • blow

  üfleme

 • fatality

  kısmet

 • scald

  yanık

 • abundant

  bol

 • potable

  içecek

 • steady

  istikrarlı

 • precaution

  önlem

 • prime numbers

  asal sayılar

 • square

  root

 • indivisibility

  bölünemezlik

 • choked

  kısık

 • commissioned

  yetkili

 • recovery

  kurtulma

 • cope

  başa çıkmak

 • fracture

  kesir

 • infinity

  sonsuzluk

 • segment

  bölüm

 • accelerating

  hızlandırıcı

 • narrative

  story

 • instinctively

  iç güdüsel

 • literary

  edebi

 • slope

  eğim

 • angle

  açı

 • interior

  iç/dahil

 • clockwise

  saat yönünde

 • diameter

  çap