Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Filippi levél 1-2 Görög - Magyar PART 1

Filippi levél 1-2 Görög - Magyar PART 1

Last update 

Items (98)

 • ἁρπαγμός

  zsákmány

 • ἡγέομαι

  tart valaminek

 • μέχρι

  -ig

 • δοῦλος

  rabszolga

 • ἐκ

  -ból, -ből

 • παραπλήσιος

  közel

 • ἀπεῖδον

  meglátni?

 • Φίλιπποι

  Filippi

 • καταχθόνιος

  földalatti

 • ἐπιχορηγία

  segedelem (ellátás)

 • πλήν

  Csakhogy

 • εἰρήνη

  békesség

 • συναθλέω

  együtt küzdeni

 • παρουσία

  jelenlét, megjelenés

 • ἅγιος

  szent

 • τίς

  ki? mi?

 • εὐδοκία

  jó akarat

 • αἰσχύνω

  szegyenül

 • γίνομαι

  válni valamivé

 • διότι

  miatt

 • χωρίς

  nélkül

 • εὐχαριστέω

  hálásnak lenni

 • δίκαιος

  igaz

 • εἰ

  ha

 • ὑπερέχω

  felette van valakinek (különb)

 • ἀλλά

  hanem, de, sőt

 • εἰλικρινής

  őszinte (tiszta, a nap fényében megvizsgált)

 • πολιτεύομαι

  viselkedni (állampolgárként)

 • παραβολεύομα

  kockáztat

 • κάμπτω

  meghajol

 • λύπη

  szomorúság

 • σκοπέω

  néz (figyel, ügyel)

 • ὅστις

  bárki, akárki,

 • ἴσος

  egyenlő

 • σχῆμα

  alak

 • μέσος

  középette

 • ὄνομα

  név

 • τέκνον

  gyermek

 • ὑπακούω

  engedelmeskedni (figyelni)

 • κενοδοξία

  hiábavaló dicsőség

 • τρόπος

  mód

 • κόσμος

  világ

 • ἀποθνῄσκω

  meghalás

 • συνεργός

  munkatárs

 • ὅλος

  egész

 • ἀδημονέω

  gyötrődni

 • παραμένω

  együttmaradni

 • ἐξαυτῆς

  azonnal

 • κατεργάζομαι

  véghez vinni (munkálni)

 • διαφέρω

  átvisz (előre visz)

 • ἀλήθεια

  igazság

 • μεριμνάω

  aggódni

 • ἀπόστολος

  követ (apostol)

 • κεῖμαι

  feküdni (helyezni, rendeltetve lenni)

 • ἀναγκαῖος

  szükséges

 • ἡμεῖς

  mi

 • ἐπιποθέω

  vágyódik

 • προκοπή

  előrehaladás

 • ἐνάρχομαι

  elkezdeni

 • σκολιoς

  elfordult

 • σταυρός

  keresztfa

 • ἀντίκειμαι

  ellenség

 • ἄμεμπτος

  feddhetetlen

 • ταχέως

  hamar, gyorsan

 • φανερός

  nyilvánvaló, látható

 • λοιπός

  fennmaradó (idő, rész, személy)

 • σύν

  val, -vel

 • παράκλησις

  vígasztalás, intés

 • μένω

  maradni

 • καταγγέλλω

  prédikál

 • πρόφασις

  színlelés

 • κενόω

  megüresíteni

 • ἀκέραιος

  tiszta (vegyítetlen)

 • σάρξ

  test (hús)

 • ποιέω

  csinál

 • μᾶλλον

  inkább (több)

 • φωστήρ

  csillag (fényesség)

 • διαστρέφω

  kifordul (elfajul)

 • λαλέω

  beszélni

 • διάκονος

  szolgáló (diakónus)

 • στήκω

  megáll

 • δικαιοσύνη

  igazságosság

 • εἷς

  egy

 • προσεύχομαι

  imádkozik

 • γινώσκω

  tudni, érteni

 • ἀπρόσκοπος

  botlás nélkül való

 • ὑπερυψόω

  felmagasztal

 • ὅς

  vonatkozó névmás

 • ἐπειδή

  mivel valójában

 • τολμάω

  merni (bátornak lenni)

 • τοιοῦτος

  ilyen

 • πάντοτε

  mindig

 • σῶμα

  test

 • ἐλπίς

  remény

 • ἐνεργέω

  cselekszik (munkál)

 • σωτηρία

  megváltás (üdvösség)

 • ἐμός

  enyém

 • εὐψυχέω

  felvidul