Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Filippi levél 1-2 Görög - Magyar PART 2

Filippi levél 1-2 Görög - Magyar PART 2

Last update 

Items (98)

 • ἀδελφός

  testvér

 • περί

  ról, ről

 • πάλιν

  ismét, újból

 • ἰσόψυχος

  hasonló indulatú

 • ἀπώλεια

  veszedelem (pusztítás)

 • μέν

  valóban (egyrészt)

 • θλῖψις

  nyomorúság

 • οἰκτιρμός

  könyörületesség

 • πάσχω

  szenvedni

 • εὐαγγέλιον

  evangélium

 • ἀγών

  tusakodás, küzdelem

 • ὑπάρχω

  birtokol, létezik

 • ἐγείρω

  fel kel (itt: növel)

 • γόνυ

  térd

 • ἀποκαραδοκία

  nagy várakozás

 • ἀκούω

  hallani (figyelni)

 • λειτουργία

  szolgálat

 • ζητέω

  keresni

 • εἶδον

  látni (orao - passzív?)

 • δόξα

  dicsőség

 • παραμύθιον

  vígasztalás

 • γνωρίζω

  megismertet (itt: tudni)

 • σπλάγχνα

  szeretet (belső részek megindulása)

 • ζωή

  élet

 • ἀσθενέω

  beteg (gyenge)

 • χαρίζομαι

  kegyelemet ad, ajándékot ad

 • οὐδέ

  sem

 • θάνατος

  halál

 • ἀξίως

  méltóan

 • ἀφόβως

  félelem nélkül

 • εἶδω

  tudni, ismerni

 • λαμβάνω

  elfogadni

 • φθόνος

  irigység

 • πιστεύω

  hisz, bízik

 • σπένδω

  kiönt (italádozat)

 • λειτουργός

  szolga

 • ἔνδειξις

  jel (bizonyosság)

 • ἀγάπη

  szeretet, jóakarat

 • πληρόω

  teljesít, teljesnek lenni

 • ἀπολογία

  védelemezés (oltalmazás)

 • ἐπιμένω

  megmarad

 • δοκιμάζω

  megítél

 • ἀναλύω

  elköltözni

 • ἀπό

  -tól, -től

 • δουλεύω

  szolgál

 • σπουδαίως

  hamar

 • τρόμος

  rettegés

 • φαίνω

  fényleni

 • συνέχω

  szorongat

 • μηδέ

  mégis

 • ἔτι

  még

 • ἔρχομαι

  jönni

 • μάρτυς

  tanu

 • ἐλπίζω

  remél

 • ἔπαινος

  dícsér

 • μνεία

  emlékezés

 • ἄνθρωπος

  ember

 • δύο

  kettő

 • οἴομαι

  lehet (hisz, vél)

 • χρεία

  szükség

 • θέλω

  akarni

 • πραιτώριον

  testőrség (helye)

 • ταπεινοφροσύνη

  alázat

 • ἁγνῶς

  tiszta

 • χάρις

  kegyelem

 • πείθω

  rábeszél

 • καρδία

  szív

 • ἐπίγνωσις

  felismerés (ismeret)

 • ἐπίγειος

  földön valók

 • ἐγγίζω

  közel jön

 • πέμπω

  küld

 • κοπιάω

  fáradozni

 • πρῶτος

  első

 • ἀπουσία

  távollét

 • ὑπό

  alatt

 • ἐπιθυμία

  kívánság

 • συγκοινωνός

  részestárs

 • δοκιμή

  kipróbált (az ami meglátszik a próba után)

 • ἄν

  -hat, -het (valaminek az előfodulása bizonytalan)

 • ἀλλήλων

  egymás

 • μορφή

  forma, alak

 • ἐπιτελέω

  elvégez

 • οὐδείς

  senki

 • ἐπέχω

  figyelmet fordít

 • κρείττων

  jobb

 • οἷος

  milyen

 • συγχαίρω

  eggyütt örülni

 • καύχημα

  dicsekedés

 • γνησίως

  igazán

 • καρπός

  gyümölcs

 • ψυχή

  lélek, élet

 • καθώς

  úgy, amint

 • χαίρω

  örül

 • εἰμί

  létezni

 • διαλογισμός

  veszekedés

 • ἔργον

  munka

 • ὁμοίωμα

  hasonlóság

 • ἄμωμος

  hibátlan (szeplőtlen)