Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Filippi levél Görög - Magyar PART 3

Filippi levél Görög - Magyar PART 3

Last update 

Items (58)

 • ἐξομολογέω

  megvall

 • ὑπήκοος

  szófogadó, engedelmes

 • ἔρις

  viszály

 • δεσμός

  bilincs (fogság)

 • βούλομαι

  akarni

 • ἀναπληρόω

  betölt (kárpótol)

 • ἑαυτοῦ

  önmaga

 • ἀγαπητός

  szeretett

 • ζάω

  élni

 • ἀποβαίνω

  előrelép (előrehalad)

 • κέρδος

  nyereség

 • φόβος

  félelem

 • ἔντιμος

  megbecsült

 • μόνος

  egyedül

 • παρρησία

  bátorság (itt: nyilvánosság)

 • αἴσθησις

  megértés

 • μεγαλύνω

  magasztal

 • μηδείς

  semmi, senki

 • ταπεινόω

  megaláz

 • θυσία

  áldozat

 • εὑρίσκω

  találni

 • φρονέω

  törekszik (gondolkozik)

 • τρέχω

  fut

 • ἄλυπος

  kisebb szomorúság

 • δέησις

  könyörgés

 • συστρατιώτης

  harcostárs (bajtárs)

 • ἐριθεία

  versengés

 • γενεά

  nemzetség

 • ἐπίσκοπος

  felügyelő (püspök)

 • γλῶσσα

  nyelv

 • κοινωνία

  közösség (részvétel)

 • ἄπειμι

  távol lenni

 • πτύρομαι

  megrémül

 • σύμψυχος

  egy érzésben (lélekben)

 • ἡμέρα

  nap

 • κηρύσσω

  hirdetni (hirdető)

 • πολύς

  sok

 • ἔχω

  birtokolni

 • χαρά

  öröm

 • αὐτός

  ő, az, ugyanaz

 • ὑστέρημα

  hiány

 • διό

  azért

 • ἐλεέω

  irgalmaz

 • ἐπουράνιος

  mennyei

 • ἕτερος

  más

 • περισσεύω

  bővölködni

 • ἄχρι

  -ig

 • γογγυσμός

  zúgolódás

 • ὡς

  mint, amint, ahogy

 • προσδέχομαι

  fogad

 • εἴτε

  akár

 • ἕκαστος

  minden egyes (ki-ki)

 • βεβαίωσις

  hitelesítés

 • πίστις

  hit, hűség

 • κενός

  üres

 • αἱρέω

  válasszam

 • περισσοτέρως

  túláradó (nagyobb)

 • ἀγαθός