Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
tieng anh thay oomae 2

tieng anh thay oomae 2

Last update 

vietanh,vas,tienganh

Items (50)

 • có ,dùng, ăn,một số hđ khác

  have-had

 • máy bay

  airplane( plane)

 • sân bay

  airport

 • ghế ngồi

  seat

 • cánh buồm,thuyền buồm,đi bỉê

  sail

 • tưởng tượng

  imagine (image N)

 • nhận thấy,để ý

  notice

 • nhận ra,thực hiện

  realize

 • chết

  death( die V-dead T)

 • sự cố,ngẫu nhiên

  accident

 • thiệt hại

  damage

 • bom

  bomb

 • đau( cả tx và tt)

  pain

 • hội thoại

  conversation

 • cuộc phỏng vấn

  interview

 • thoả luận

  discussion ( discuss )

 • ý kiến

  opinion

 • lời khuyên

  advice

 • biểu hiện,biểu cảm

  expression (express)

 • chú ý

  attention

 • phán đoán ,phán xét

  judge

 • kiểm tra

  check

 • bao gồm ,gồm có

  include

 • giải quyết

  solve

 • thông báo V, báo cáo

  report

 • truyền đạt

  communicate(communication)

 • liên lạc

  contact

 • giới thiệu

  introduce(introduction)

 • gây ấn tượng, gây cảm kích

  impress( impression)

 • bày tỏ, (tốc hành N)

  express (expression)

 • kháng cáo , yêu cầu

  appeal

 • thì thầm

  whisper

 • trả lời ,đáp ứng

  respond( response)

 • gật đầu

  nod

 • tán hành ,đồng ý

  agree( agreement)

 • ủng hộ,giúp đỡ

  support

 • tin cậy

  trust

 • sống, tồn tại

  alive

 • ngủ ( buồn ngủ)

  asleep (fall asleep)

 • hoang dã,điên cuồng

  wild

 • yên ả , điềm tĩnh

  calm

 • ôn hoà ,êm ái

  mild

 • thần bí

  mysterious

 • năng lượng

  energy

 • kĩ năng(thuần thục,giỏi TT)

  skill ( skillful)

 • can đảm

  courage

 • cơ hội

  chance

 • xây dựng

  build

 • phát triển

  develop(development N)

 • cải tiến

  improve( improvement N)