Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Ngoc Nam Le,Tiếng Đức A11 - part 4 - Nghề nghiệp

Ngoc Nam Le,Tiếng Đức A11 - part 4 - Nghề nghiệp

Last update 

lopconga, ngocnamle, Ftu, German

Items (36)

 • Giáo viên nam

  Lehrerin

 • Giáo viên nữ

  Lehrerin

 • nhân viên bán hàng nam

  Verkäufer

 • nhân viên bán hàng nữ

  Verkäuferin

 • Nhà báo nam

  Journalist

 • Nhà báo nữ

  Journalistin

 • Học sinh nam

  Student

 • học sinh nữ

  Studentin

 • Lập trình viên nam

  Programmierer

 • Lập trình viên nữ

  Programmiererin

 • Bác sĩ nam

  Arzt

 • Bác sĩ nữ

  ärztin

 • Tiếp viên hàng không nam

  Flugbegleiter

 • Tiếp viên hàng không nữ

  Flugbegleiterin

 • Kiến trúc sư nam

  Architekt

 • Kiến trúc sư nữ

  Architektin

 • Nhân viên khách sạn nam

  Hotelfachmann

 • Nhân viên khách sạn nữ

  Hotelfachfrau

 • Doanh nhân nam

  Kaufmann

 • Doanh nhân nữ

  Kauffrau

 • Nhân viên nam xuất khẩu

  Exportkaumann

 • Nhân viên nữ xuất khẩu

  Exportkauffrau

 • Ông nội trợ

  Hausmann

 • Bà nội trợ

  Hausfrau

 • y tá, điều dưỡng nam

  Krankenpfleger

 • y tá, điều dưỡng nữ

  Krankenpflegerin

 • Phi công nam

  Pilot

 • Phi công nữ

  Pilotin

 • Nhân viên

  Angestellte

 • Đầu bếp nam

  Koch

 • Đầu bếp nữ

  Köchin

 • Hướng dẫn viên du lịch nam

  Reiseleiter

 • Hướng dẫn viên du lịch nữ

  Reiseleiterin

 • Học sinh nam

  Schüler

 • Học sinh nữ

  Schülerin

 • Ngài làm nghề gì?

  was sind Sie von Beruf ?