Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
N2 shinkanzen goi 7.3

N2 shinkanzen goi 7.3

Last update 

minhhiep

Items (26)

 • khủng hoảng tài chính

  金融危機

 • cắt giảm chi phí ko cần thiết

  無駄なコストが削減する

 • giá cả leo thang

  価格が毎年上昇する

 • đất đai tăng giá

  土地が値上がりする

 • vieệc kinh doanh trở nên lỗ

  経営が赤字に転じる

 • giao dịch với DN nước ngoài

  外国企業と取引する

 • đối tác giao dịch

  取引先

 • đầu tư vào cổ phiếu

  株式に投資する

 • trả chi phí

  料金を支払う

 • dồn tiền cho tương lai

  将来のために貯蓄する

 • thanh toán hết nợ nần

  借金・ローンを返済する

 • có lợi tức ở tiền gửi

  預金に利子・利息が付く

 • gia tăng tài sản

  資産を増やす

 • gánh vác nghĩa vụ nộp thuế

  納税の義務を負う

 • nộp thuế

  税を納める

 • e rằng công ty sẽ phá sản

  恐らく会社が潰れる

 • vận chuyển dầu thô

  原油を輸送する

 • trạm phát điện cung cấp điện

  発電所が電力を供給する

 • kĩ thuật chế tạo phát triển

  製造技術が向上する

 • nhà sản xuất hàng đầu

  大手メーカー

 • nhu cầu năng lượng tăng lên

  エネルギー資源の需要が高まる

 • cày đất

  土を耕す

 • gieo hạt lên ruộng

  畑に種を蒔く

 • dđưa hoa màu ra thị trường, chợ

  作物を市場に出荷する

 • khách hàng thân thiết

  得意先

 • doanh thu có lợi một chút

  売上が一旦黒字になる