Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
shinkanzen goi 7.4

shinkanzen goi 7.4

Last update 

minhhiep

Items (31)

 • cuộc họp báo

  記者会見

 • thủ tướng diễn thuyết

  内閣総理大臣が演説する

 • người lãnh đạo đàm phán

  首脳が交渉する

 • bộ trưởng 2 nước hội đàm

  両国の大臣が会談する

 • thỏa thuận

  合意する

 • liên hiệp quốc

  国際連合

 • bộ ngoại vụ xây dựng dự toán cho năm tới

  外務省が次年度の予算案を作成する

 • chính phủ nỗ lực về tài chính

  政府が財政に取り組む

 • ký kết hiệp ước với nước khác

  他国と条約を結ぶ

 • đánh giá lại các điều khoản

  制度を見直す

 • sửa đổi điều khoản

  制度を改める

 • đảng phản đổi phê phán đảng cầm quyền

  国会で野党が与党を批判する

 • bình luận về chính sách ngoại giao

  外交政策について議論する

 • đi bỏ phiếu bầu cử

  選挙の投票に行く

 • làm ổn định pháp luật

  法律を定める

 • cải cách hiến pháp

  憲法を改正する

 • công đoàn khiếu nại về thiệt hại

  住民団体が被害を訴える

 • đấu tranh tại tòa án

  法廷で争う

 • làm chứng tại vụ xét xử

  裁判で証言する

 • quốc gia được thống nhất

  国家が統一される

 • quốc gia phồn vinh - diệt vong

  国が栄える・滅びる

 • quốc gia độc lập - hỗn loạn

  国が独立・混乱する

 • cách mạng nổ ra

  革命が起きる

 • bị đô hộ với tư cách là thuộc địa

  植民地として支配される

 • anh hùng vĩ đại

  偉大な英雄が現れる

 • quý tốc - võ sĩ - thiên hoàng nắm quyền

  貴族・武士・天皇が政治の権力を握る

 • tân đại lục được phát hiện

  新大陸が発見される

 • văn hóa nhân dân phát triển

  庶民の文化が発展する

 • hoàn toàn không liên quan đến việc bất minh

  不正に一切関わっていない

 • đằng nào thì cũng

  どうせ

 • vào khoảng

  ほぼ