Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
N2 sou goi 2

N2 sou goi 2

Last update 

minhhiep

Items (39)

 • nhân viên bán thời gian

  フリーター

 • nhân viên chính thức

  正社員

 • nhân viên tạm thời

  派遣社員

 • cơ thể kiệt quệ

  体がもたない

 • nhân viên

  従業員

 • được chu cấp phí đi lại

  交通費が支給される

 • rời khỏi chỗ ngồi

  席を外す

 • nịnh nọt

  ゴマをする

 • nịnh

  お世辞を言う

 • tính trừu tượng

  抽象的

 • hăng hái

  張り切る

 • nhận việc

  仕事を引き受ける

 • sắp xếp công việc

  仕事を打ち合わせる

 • thành thạo công việc

  仕事を順調に熟す

 • để lại lời nhắn đt

  電話を取り次ぐ

 • chuyển cuộc gọi

  電話を転送する

 • giữ cuộc gọi

  電話を保留する

 • thăng tiến

  出世する

 • bị cho nghỉ việc

  リストラされる

 • con trỏ chuột

  マウスカーソル

 • treo, đơ (máy tính)

  フリーズする

 • lưu đè lên file cũ

  上書き保存

 • chữ in đậm

  太字

 • canh lề trái

  左寄せ

 • canh giữa

  中央揃え

 • canh hai bên

  両端揃え

 • xóa chữ

  文字を削除する

 • xuống dòng

  改行する

 • chèn hình

  図を挿入する

 • cắt

  切り取る

 • dán

  貼り付ける

 • chừa lề nhiều

  余白が多くする

 • in bị lệch, nhòe, chữ đè nhau

  印刷がずれる

 • tiết kiệm công sức

  手間を省く

 • xóa

  消去する

 • từ chối nhận thư

  受信を拒否する

 • vieết vào bảng thông báo

  掲示板に書き込む

 • bán đấu giá qua mạng

  ネットオークション

 • diệt virus

  ウイルスに対応する