Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji456-506

Kanji456-506

Last update 

 • image description
  3downloads
 • image description
  1873puzzles solved
 • INSTALL

Items (47)

 • xứ

 • khẳng

 • phủ

 • lệnh

 • tắc

 • quy

 • luận

 • chiêm

 • phúc. chiều rộng, ngang

 • hoành

 • cảnh

 • nghịch

 • suất

 • bì, bỉ

 • tha

 • giác

 • chương

 • thuật

  述 bộ truật 朮

 • quân

  均 bộ quân 匀

 • khuynh

  傾 bộ khoảnh (dạo) 頃

 • kiện

 • điều

 • giả

 • bội

 • khuyếch

 • trứ, trước

 • bản

  版 phiến 片

 • hoàn

 • phán

 • phê

 • kiện

 • khang

  康 bộ đãi, lệ 隶

 • thao

 • tị

  鼻 bộ tí 畀 ban cho

 • hấp

  吸 bộ cập 及

 • hung. ngực, tấm lòng

  胸 bộ hung 匈

 • vinh

 • cốt

 • não. phiền não

 • vị

 • phát.tóc

 • bạt

 • liệu

 • hãn. mồ hôi

 • ô

 • cục