Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
漢字N1-11新完全マスター

漢字N1-11新完全マスター

Last update 

Items (40)

 • 尾 お

  cái đuôi

 • 殻 から

  vỏ ngoài (động vật, thực vật), trấu (gạo)

 • 獣 けもの

  thú, loài thú

 • 盾 たて

  lá chắn, cái khiên

 • 弓 ゆみ

  cung, cái cung

 • 刀 かたな

  thánh kiếm, thanh gươm

 • 鉛 なまり

  chì

 • 狩り かり

  hái lượm, săn bắt

 • 獲物 えもの

  thú săn được, bắt được, hái được

 • 市 いち

  phiên chợ, hội chợ

 • 蔵 くら

  kho, nhà kho

 • 富 とみ

  tài nguyên, nguồn lợi, của cải

 • 札 ふだ

  thẻ, nhãn

 • 値 あたい

  chỉ số

 • 小銭 こぜに

  tiền lẻ

 • 問屋 とんや

  kho bán buôn, hàng bán buôn

 • お釣り おつり

  tiền thừa trả lại

 • 喪 も

  quần áo tang, đồ tang lễ

 • 暦 こよみ

  lịch, niên giám

 • 公 おおやけ

  công, công cộng

 • 芝居 しばい

  kịch

 • 手際 てぎわ

  tài nghệ, khả năng giải quyết vấn đề

 • 夜更かし よふかし

  thức đêm không ngủ

 • 折 おり

  cơ hội, díp, thời gian thích hợp

 • 上 かみ

  thượng ( nguồn, sách...)

 • 下 しも

  hạ ( nguồn, sách...)

 • 端 はし

  đầu( phố, cầu)/ ven

 • 源 みなもと

  nguồn

 • 果て はて

  tận cùng

 • 傍ら かたわら

  bên cạnh, gần sát

 • 延べ のべ

  tổng cộng...

 • 盛り さかり

  đỉnh, thời kỳ đẹp nhất, thời kỳ nở rộ

 • 兆し きざし

  dấu hiệu, điềm báo

 • 半端 はんぱ

  lẻ, chia lẻ

 • 影 かげ

  bóng dáng, bóng hình, bóng

 • 陰 かげ

  bóng tối, bóng râm

 • 音色 ねいろ

  âm sắc

 • 趣 おもむき

  ấn tượng, cảnh tượng, dáng vẻ/ thú vị/ phong cách

 • 初耳 はつみみ

  lần đầu nghe đến

 • 見晴らし みはらし

  tầm nhìn, phong cảnh