Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Vuong kanji

Vuong kanji

Last update 

dovietvuong

Items (50)

 • nhất(1)

 • nhị(2)

 • tam(3)

 • tứ(4)

 • ngũ(5)

 • lục(6)

 • thất(7)

 • bát(8)

 • cửu(9)

 • thập(10)

 • bách(100)

 • thiên(1000)

 • vạn(10000)

 • viên(vòng tròn)

 • khẩu(mồm)

 • mục(mắt)

 • nhật(mặt trời)

 • nguyệt(mặt trăng)

 • hỏa(lửa)

 • thủy(nước)

 • mộc(cây)

 • kim(vàng)

 • thổ(đất)

 • diệu(ngày)

 • bản(gốc)

 • nhân(người)

 • kim(bây giờ)

 • tự(đền)

 • thì(thời gian)

 • bán(nửa)

 • đao(kiếm)

 • phân(chia)

 • thượng(trên)

 • hạ(dưới)

 • trung(giữa)

 • ngoại(ngoài)

 • hữu(phải)

 • công(thủ công)

 • tả(trái)

 • tiền(trước)

 • hậu(trở lại)

 • ngọ(trưa)

 • môn(cổng)

 • gian(giữa)

 • đông(đông)

 • 西

  tây(tây)

 • nam(nam)

 • bắc(bắc)

 • điền(đồng)

 • lực(sức mạnh)