Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Vuong kanji2

Vuong kanji2

Last update 

dovietvuong

 • image description
  1downloads
 • image description
  1352puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • Nam(đàn ông)

 • Nữ(đàn bà)

 • Tử(trẻ con)

 • học(học)

 • sinh(sinh)

 • tiên(trước)

 • hà(cái gì)

 • phụ(cha)

 • mẫu(mẹ)

 • niên(năm)

 • khứ(quá khứ)

 • mỗi(mỗi)

 • vương(vua)

 • quốc(đất nước)

 • kiến(nhìn)

 • hành(đi)

 • mễ(cây lúa)

 • lai(đến)

 • lương(tốt)

 • thực(ăn)

 • ẩm(uống)

 • hội(gặp)

 • nhĩ(tai)

 • văn(nghe)

 • ngôn(nói)

 • thoại(nói)

 • lập(đứng)

 • đãi(đợi)

 • chu(tuần hoàn)

 • chu(tuần)

 • đại(lớn)

 • tiểu(nhỏ)

 • cao(cao)

 • an(bình an)

 • tân(mới)

 • cố(cũ)

 • nguyên(cái đầu tiên)

 • khí(hơi thở)

 • đa(nhiều)

 • thiểu(một ít)

 • quảng(rộng)

 • tảo(sớm)

 • trường(dài)

 • minh(sáng)

 • hảo(thích)

 • hữu(bạn bè)

 • nhập(vào)

 • xuất(ra)

 • thị(chợ)

 • đinh(thị trấn)