Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
thay kubo3

thay kubo3

Last update 

tienganh,vas,tuvung

Items (50)

 • mang

  bring--brought

 • đặt

  put--put

 • lí trí,linh hồn,chú ý,để ý V,

  mind

 • cảm giác,cảm thấy,hiểu rõ

  sense

 • lo sợ,kinh hãi, bất an

  fear

 • kí ức,kỉ niệm,trí nhớ

  memory

 • tinh thần,linh hồn

  spirit

 • ma,người đã mất

  ghost

 • nhất định, xác thực

  certain

 • để ý, phòng bị

  aware

 • đánh đấm, thành công

  hit

 • đánh đập,thi đấu, đánh bại

  beat

 • cắn, đớp

  bite-bitten

 • săn bắn

  hunt

 • nổi giận

  angry( anger N)

 • chết,héo tàn

  dead

 • yếu, suy yếu

  weak (weaken V)

 • bệnh , đau ốm

  sick (sickness N) ><well

 • bệnh ,xấu

  ill (illness N)

 • tự mình

  oneself

 • bản thân mình

  myself (ourselves SN)

 • chỉ bạn

  yourself (yourselves SN)

 • chính anh ta -chính cô ta

  himself-herself(themselves)

 • thuê

  hire

 • mệnh lệnh,gọi món

  order

 • giao hàng đến

  deliver-delivery

 • không thể

  unable

 • không công bằng

  unfair

 • không xác định, không biết

  unknown

 • không giống nhau

  unlike

 • nhàm chán,chán nản

  boring

 • chán

  bored

 • thú vị

  exciting

 • bị kích thích

  excited

 • thuú vị

  interesting(interest N)

 • có thích thú

  interested

 • làm ngạc nhiên

  surprising

 • ngạc nhiên

  surprised

 • người trẻ

  youth

 • thân thuộc

  relative

 • hành khách

  passenger

 • người chỉ đạo

  leader( leadership)

 • thủ tướng

  president

 • kĩ sư

  engineer

 • bác sĩ

  doctor

 • nhân viên văn phòng

  clerk

 • diễn viên

  actor

 • người báo cáo

  announcer (announce V)

 • ngài

  sir

 • quí bà

  madam