Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
ngu phap1

ngu phap1

Last update 

Items (22)

 • tôi quyết định...

  Vる・ない+ことにする

 • đc quyết định là, quy định, tập quán(klq đến ng ns)

  Vる・ない+ことになる

 • đã có thể (dta việc gì từ k thể thành có thể)

  Vkhả năng+ようになる

 • cố gắng làm/ k làm

  Vる・ない+ようにする

 • để, để mà...

  Vる・ない・khả năng+ように、mđ2

 • theo như, theo...(từ 1 căn cứ nào đó)

  V普通形・Nの+ように、。。。

 • xin hãy, xin đừng (mlệnh khuyên bảo 1 cách nhẹ nhàng)

  Vる・ない+ように

 • giống như là, trông có vẻ là(thị giác)

  V普通形・A(い)・A(な)・Nだ+みたいだ

 • giống như là

  N+らしい

 • chẳng phải là...hay sao

  Nナ・Aイ・Aナ・V普通形+のではないだろうか・ないかと思う

 • từ...dến(thời gian, địa điểm)

  NからNにかけて

 • làm gì...theo..., làm gì đúng...theo

  V1普通形・タ・Nの+とおりにV2

 • liên quan đến, về...

  Nに関する・関して

 • ngoài, hơn nữa, thêm vào

  Nに加えて

 • đối với (A thế này nhưng B thế kia)

  Nに対する

 • mỗi khi, mỗi lần,

  Vる・Nの+たびに

 • trong lúc(làm việc gì đó trc khi trạng thái đó thay đổi)

  Vる・ない・Aい・A な・Nの+うちに

 • đại diện(cách nói đưa ra vd)

  Nをはじめ

 • đối vs (về phương diện, hướng)

  Nに対して

 • tại,ở (địa điểm, thời gian)

  Nにおいて

 • biểu thị sự trải qua phạm vi mang tính kgian, thời gian

  Nにわたって・わたり

 • đối với, nhìn từ lập trường của

  Nにとって