Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_09

Kanji 2136_09

Last update 

Items (48)

 • Nhất: một

 • Mại: bán

 • Biến: thay đổi

 • Hạ: mùa hè

 • Tịch: buổi tối

 • Ngoại: bên ngoài

 • Đa: nhiều

 • Dạ: đêm

 • Mộng: giấc mơ

 • Đại: lớn

 • Thái: mập, béo

 • Thiên: trời, thời tiết

 • Phu: chồng

 • Thất: mất

 • Ương: chính giữa

 • Phụng: dâng hiến

 • Tấu: chơi nhạc

 • Khế: giao kèo

 • Áo: bên trong

 • Tưởng: khen ngợi

 • Kỳ: lạ, khá thường

 • Bôn: chạy vội

 • Đoạt: tước đoạt

 • Phấn: hăng hái

 • Nữ: đàn bà

 • Thỏa: bằng lòng

 • Vọng: vô chứng cứ

 • Ủy: giao phó

 • Thê: vợ

 • Tư: dáng vẻ

  姿

 • Bà: bà lão

 • Uy: quyền uy

 • Nô: nô lệ

 • Hảo: thích

 • Như: ví dụ

 • Phi: Vương phi

 • Nhâm: có thai

 • Diệu: lạ, khéo, thần kỳ

 • Phương: ngăn cản

 • Muội: em gái

 • Tỷ: chị gái

 • Thuỷ: bắt đầu

 • Tính: họ (dòng họ)

 • Nhân: hôn nhân

 • Cơ: công chúa

 • Nương: con gái, nàng

 • Thần: có thai

 • Ngu: vui chơi