Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_10

Kanji 2136_10

Last update 

Items (50)

 • Hôn: cưới hỏi

 • Phụ: đàn bà

 • Tế: con rể

  婿

 • Môi: môi giới

 • Hiềm: ghét

 • Súc: thu lại, co lại

 • Trầm: chìm xuống

 • Thăng: thăng tiến

 • Phù: trôi nổi

 • Đề, để: lấy, rút ra

 • Chuyển: dời chỗ, lăn, rơi

 • Lạc: rơi, mất

 • Tiếu: cười

 • Lý: ở trong, mặt sau

 • Phản: về, trở (trả) lại

 • Tán: tan ra, nằm rải rác, tán loạn

 • Điêu: chạm khắc

 • Hiệp, tiệp: cho vào giữa, kẹp vào

 • Ác: nắm, cầm lấy

 • Áp: ép, đẩy, giữ lại

 • Khô: héo, cạn

 • Khích, kích: dữ dội, cảm động

 • Thấp: ẩm ướt

  湿

 • Táo: khô (táo bón)

 • Chấn: rung, sét, sợ

 • Huy: chiếu sáng

 • Mục: mắt, tầm nhắm, nút, điểm

 • Lập: đứng dậy, hình khối

 • Chiến: chiến tranh

 • Đấu: đánh nhau

 • Vũ, võ: uy lực, mạnh, quân sự

 • Lực: sức lực

 • Bại: thua, bị đánh bại

 • Phụ: thua, trừ, số âm

 • Phá: xé, bể, đột phá

 • Đào: chạy trốn, trốn thoát

 • Lệ: quay lại, lấy lại, hoàn lại

 • Dẫn: Giương, kéo, thu hút, bớt giá

 • Đương: Bây giờ, mỗi, đánh, hợp

 • Tráp: chỉ huy, cư xử, điều trị, thu xếp

 • Quan: liên hệ, hàng rào, đóng cửa, tắt máy

 • Chỉ: ngón tay, chỉ trỏ

 • Phát: khởi đầu, rời đi, phát hành

 • Trì: có, được, giữ, duy trì

 • Quả: trái cây, kết quả

 • Tiêu: tắt, tiêu diệt

 • Chung: chấm dứt

 • Cam: ngọt, chiều ý, quá lạc quan

 • Khí: hơi thở, khí lực

 • Ý: ý chí, tâm trí, ý nghĩ, cảm nghĩ