Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_14

Kanji 2136_14

Last update 

Items (50)

 • Tri: hiểu, biết, cai quản

 • Đích: mục tiêu

 • Khai: mở, phát triển

 • Cấp: phát, cho, giúp

 • Trường: dài, đứng đầu

 • Mỹ: đẹp, tốt

 • Bính: kiểu, cá tính

 • Đoản: ngắn

 • Di: để lại

 • Thân: cơ thể

 • Chấn: lúc lắc, rung

 • Chân: sự thực

 • Thụy: ngủ (giấc ngắn)

 • Miên: ngủ, buồn ngủ, mệt

 • Thâm: sâu

 • Thiển: cạn, mỏng, hẹp

 • Thực: đồ ăn, sự ăn

 • Dục: ao ước

 • Mãn: đầy

 • Vượng: thịnh vượng

 • Thịnh: phát đạt, nẩy nở

 • Xuy: đốt lửa, nấu ăn

 • Chúc: chào mừng

 • Hộ: bảo vệ, giúp

 • Phúc: tốt lành, may

 • Chỉ: phúc lộc, ơn huệ

 • Đai: thắt lưng

 • Đăng: ghi, leo lên

 • Hiệu: trường học

 • Chuyên: chính yếu, duy nhất

 • Công: đánh, trừng trị

 • Độ: lần, chừng mực

 • Phục: quần áo

 • Trang: mặc, cải trang

 • Từ: bày tỏ, từ chức

 • Dịch: phiên dịch

 • Thực: sự thật, thực tế

 • Thoại: câu chuyện, nói

 • Đề: vấn đề, đầu đề

 • Bí: giữ bí mật

 • Mật: đông đảo, cẩn mật

 • Nghiêm: nghiêm ngặt, gay go

 • Thủ: giữ

 • Kính: tôn trọng

 • Khiêm: nhũng nhặn, kính

 • Kỳ: thời gian, kỳ hạn

 • Đãi: tiếp đón

 • Ứng: đổi lại, phản ứng

 • Thiêm: thêm, theo

 • Trọng: nặng, khó, chồng lên