Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_15

Kanji 2136_15

Last update 

Items (50)

 • Chí: ý muốn, nhắm đến

 • Tư: nghĩ, hình dung

 • Thị: chỉ bảo, trình bày

 • Cảm: cảm giác

 • Tình: cảm xúc, lòng thương

 • Tĩnh: yên

 • Tính: bản chất

 • Tố: yếu tố

 • Tài: gỗ, vật liệu

 • Liệu: vật liệu

 • Nê: bùn

 • Sa: cát

 • Kết: búi, buộc

 • Phượt: trói, buộc

 • Thằng: sợi dây

 • Cương: mối, dây

 • Tỏa: đóng

 • Chỉnh: xếp gọn, điều chỉnh

 • Bộ: sổ sách

  簿

 • Biểu: bảng, mặt trước

 • Tải, tái: ghi lại

 • Thống: quản lí

 • Lãm: xem, quan sát

 • Châm: cái kim

 • Xuyên, then: then cửa, nút

 • Bạt: nhổ, kéo ra, bỏ

 • Hoãn: nới lỏng

 • Hỏa: thứ ba, lửa, cháy

 • Thang: nước nóng

 • Không, khống: bầu trời

 • Tà: xiên, nghiên

 • Lý: mặc, đi, hành vi

 • Lịch: liên tục, đã qua, thành tích

 • Lạc, nhạc: âm nhạc

 • Thi, thí: giúp cho, làm

 • Thiết: lập nên

 • Hoan: vui mừng, hoan hỉ

 • Nghênh: đón, nhận

 • Tục: kế tiếp, nối dõi

 • Pháp: hình luật, phương thức

 • Luật: phép tắc

 • Vi: sai, khác

 • Tế: tôn sùng, buổi lễ

 • Thuận: thứ tự

 • Tự: bắt đầu, lời tựa

 • Tật: đố kỵ

 • Giá: lấy chồng

 • Tồn: tồn tại

 • Hiếu: hiếu thảo

 • Quý: mùa