Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Mimi (171-258)

Mimi (171-258)

Last update 

Mimi (171-220)

Items (87)

 • 効く

  きくHIỆU có tác dụng, có hiệu quả, có ảnh hưởng, có kết quả

 • 流行る

  はやるLƯU HÀNHlưu hành, thịnh hành

 • 経つ

  たつKINHtrải qua, trôi qua

 • 間に合う

  まにあうGIAN HỢPkịp thời, đúng lúc, vừa đủ

 • 間に合わせる

  まにあわせるGIAN HỢPkết thúc đúng thời gian

 • 通う

  かようTHÔNGđi học, đi làm, tới lui, hiểu (cảm giác của ai đó)

 • 込む

  こむNHẬPđông đúc

 • すれ違う

  すれちがうVIkhông đồng ý, không hiểu nhau

 • 掛かる

  かかるQUẢItreo, cần thiết (thời gian, tiền bạc ...), (cái gì )bắt đầu

 • 掛ける

  かけるQUẢItreo, bắt đầu, tốn, chấm (nước tương ...), nghe đt

 • 動く

  うごくĐỘNGdi chuyển, hoạt động (máy móc)

 • 動かす

  うごかすĐỘNGvận hành, làm chuyển động (máy móc), vận động

 • 離れる

  はなれるLIrời, chia ly, cách

 • 離す

  はなすLIđể xa, tránh xa, làm cho cách ly

 • ぶつかる

  va vào, đập vào

 • ぶつける

  đụng (xe)

 • 零れる

  こぼれるLINHbị tràn ra, bị đổ, bị trào ra

 • 零す

  こぼすLINHlàm tràn, đánh đổ, làm đổ

 • 拭く

  ふくTHỨClau, chùi, quét dọn

 • 片付く

  かたづくPHIẾN PHÓđược hoàn thành, kết thúc, được giải quyết, được dọn dẹp

 • 片付ける

  かたづけるPHIẾN PHÓdọn, dẹp, cất

 • 包む

  つつむBAObọc, gói, bao bọc

 • 張る

  はるTRƯƠNG (TRƯỚNG)căng ra, chăng ra, mắc

 • 無くなる

  なくなるVÔbị mất, hết

 • 無くす

  なくすVÔmất

 • 足りる

  たりるTÚCđủ

 • 残る

  のこるTÀNcòn lại, sót lại, rơi rớt

 • 腐る

  くさるHỦthối, ôi thiu, suy đồi

 • 剥ける

  むけるBÁC (quả) được lột, bóc, gọt (vỏ)

 • 剥く

  むくBÁCbóc, lột, gọt

 • 滑る

  すべるHOẠT (CỐT)trượt chân

 • 積もる

  つもるTÍCHchất đống

 • 積む

  つむTÍCHchồng chất, xếp

 • 空く

  あくKHÔNGmở, trống, sẵn có

 • 空ける

  あけるKHÔNGlàm cạn, làm rỗng, để trống, bỏ cách

 • 下がる

  さがるHẠhạ xuống, hạ bớt, giảm đi

 • 下げる

  さげるHẠhạ, giảm

 • 冷える

  ひえるLÃNHlạnh đi, nguội đi

 • 冷やす

  ひやすLÃNHlàm lạnh, hạ nhiệt, giữ bình tĩnh

 • 冷める

  さめるLÃNHnguội đi, lạnh đi

 • 冷ます

  さますLÃNHlàm lạnh, làm nguội

 • 燃える

  もえるNHIÊNcháy, đốt

 • 燃やす

  もやすNHIÊNthiêu đốt, phóng hỏa

 • 沸く

  わくPHÍ (PHẤT)sôi lên

 • 沸かす

  わかすPHÍ (PHẤT)đun sôi

 • 鳴る

  なるMINHreo, gáy, hú, kêu

 • 鳴らす

  ならすMINHlàm phát ra tiếng kêu

 • 役立つ・役に立つ

  やくだつ・やくにたつ DỊCH LẬPcó ích, có tác dụng, phục vụ mục đích

 • 役立てる・役に立てる

  やくだてる・やくにたてるDỊCH LẬPlàm cho có ích

 • 飾り

  かざりSỨCsự trang trí, đồ trang trí

 • 遊び

  あそびDUtrò chơi, cách chơi

 • 集まり

  あつまりTẬPcuộc họp, sự tụ họp

 • 教え

  おしえGIÁOlời dạy

 • 踊り

  おどりDŨNGđiệu nhảy

 • 思い

  おもいTƯsuy nghĩ, tình cảm

 • 考え

  かんがえKHẢOsuy nghĩ, ý tưởng

 • 片付け

  かたづけPHIẾN PHÓsự sắp xếp, bố trí

 • 手伝い

  てつだいTHỦ TRUYỀNsự giúp đỡ

 • 働き

  はたらきĐỘNGchức năng, hoạt động

 • 決まり

  きまりQUYẾTquy định, quyết định

 • 騒ぎ

  さわぎTAOsự ồn ào, quấy rầy

 • 知らせ

  しらせTRIthông báo, tin tức

 • 頼み

  たのみLẠIsự yêu cầu, nhờ cậy

 • 疲れ

  つかれBÌsự mệt mỏi

 • 違い

  ちがいVIsự khác nhau

 • 始め

  はじめTHUỶlúc đầu, khởi đầu

 • 続き

  つづきTỤCsự tiếp tục; phần tiếp theo

 • 暮れ

  くれMỘcuối, kết; cuối năm; chiều tối

 • 行き

  いきHÀNHđi

 • 帰り

  かえりQUYvề

 • 急ぎ

  いそぎCẤPsự gấp rút, khẩn cấp

 • 遅れ

  おくれTRÌchậm trễ, muộn

 • 貸し

  かしTHẢIcho vay, cho mượn

 • 借り

  かりTÁđi vay, đi mượn

 • 勝ち

  かちTHẮNGthắng

 • 負け

  まけPHỤthua

 • 迎え

  むかえNGHINHviệc tiếp đón, đưa đón

 • 始まり

  はじまりTHUỶbắt đầu

 • 終わり

  おわりCHUNGkết thúc

 • 戻り

  もどりLỆtrở về

 • 別れ

  わかれBIỆTra đi

 • 喜び

  よろこびHỈniềm hân hạnh, sung sướng

 • 楽しみ

  たのしみLẠCsự vui vẻ, thú vị

 • 笑い

  わらいTIẾUtiếng cười

 • 驚き

  おどろきKINHsự ngạc nhiên

 • 怒り

  いかりNỘsự tức giận

 • 悲しみ

  かなしみBIsự buồn thương, bi ai