Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji_N2_01

Kanji_N2_01

Last update 

Items (50)

 • 禁:Cấm

  キン

 • 煙:Khói thuốc, cấm hút

  エン・けむり

 • 静:Lắng xuống, yên tĩnh

  セイ・しず(か・まる)

 • 危:Khủng hoảng, nguy hiểm

  キ・あぶ(ない)・あや(うい)

 • 険:Nguy hiểm, dốc đứng, gay gắt

  ケン・けわ(しい)

 • 関:Quan tâm, ảnh hưởng đến

  カン・かか(わる)

 • 係:Mối quan hệ, kết nối

  ケイ・かかり

 • 落:Cú ngã, rơi, trượt

  ラク・お(ちる・とす)

 • 石:Đá, nam châm

  セキ・シャク・いし

 • 飛:Bay, bổ nhào, sân bay

  ヒ・と(ぶ・ばす)

 • 駐:Bãi đổ xe

  チュウ

 • 捨:Làm tròn, vứt bỏ

  シャ・す(てる)

 • 遊:Bơi lội, chơi

  ユウ・あそ(ぶ)

 • 泳:Bơi lội, bơi

  エイ・およ(ぐ)

 • 喫:Tiệm cà phê, khu vực đc hút thuốc

  キツ

 • 非:Trái, ko phải, cửa thoát hiểm

 • 御:kính thưa, -kinh ngữ-

  ゴ・オ・おん

 • 常:Thường ngày, luôn luôn

  ジョウ・つね

 • 受:Thi cử, nhận

  ジュ・う(ける)

 • 付:Gần, tiếp tân, ngày tháng, đính kèm

  フ・つ(ける・く)

 • 案:Hướng dẫn, đề nghị

  アン

 • 内:Bên trong, nội bộ

  ナイ・うち

 • 議:Phòng họp, thảo luận, kỳ lạ, nghị sĩ

 • 化:Văn hóa, hóa học, trang điểm

  カ・ケ

 • 階:Cầu thang, bậc, giai đoạn, tầng

  カイ

 • 段:Bước, bậc, hơn hẳn, cách thức, cầu thang

  ダン

 • 営:Kinh doanh

  エイ

 • 放:Phát sóng, Mở, buông tay

  ホウ・はな(す・れる)

 • 押:Đẩy, giữ, tủ đồ

  お(す・さえる)

 • 準:Chuẩn bị, bán tốc hành, tiêu chuẩn, bán kết

  ジュン

 • 備:Trang thiết bị, chuẩn bị, trang bị

  ビ・そな(える)

 • 定:Sức chứa, suất ăn, ngày nghỉ thường, thước kẻ

  テイ・ジョウ

 • 流:mốt, thịnh hành, chảy, thả trôi

  リュウ・なが(れる・す)

 • 清:Bản sao chép sạch, trong sạch, tinh khiết

  セイ・きよ(い)

 • 掃:Dọn dẹp, quét

  ソウ・は(く)

 • 閉:Bế mạc, Đóng lại, kết thúc

  ヘイ・と(じる)・し(める・まる)

 • 点:Điểm, khuyết điểm

  テン

 • 検:Kiểm tra, thẩm tra

  ケン

 • 鉄:tàu điện ngầm, đường sắt

  テツ

 • 窓:Hội cựu hs, Cửa sổ, Quầy giao dịch

  ソウ・まど

 • 符:Vé

 • 精:Điều chỉnh, Tinh thần

  セイ

 • 算:Tính toán, phép cộng, phép trừ

  サン

 • 改:Cải chính, thay đổi, kiểm tra

  カイ・あらた(める・まる)

 • 札:Cổng soát vé, Thẻ, tờ tiền

  サツ・ふだ

 • 線:Đường gạch dưới, tàu siêu tốc, đường ray/ sắt

  セン

 • 刻:Thời khắc, khắc, chạm

  コク・きざ(む)

 • 番:số hiệu, tuyến đường số

  バン

 • 号:Nhãn, tín hiệu, xe/ tàu số

  ゴウ

 • 快:Cực nhanh, siêu tốc, dễ chịu

  カイ・こころよ(い)