Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Bunpo_05

Bunpo_05

Last update 

Items (42)

 • Kí ức là ~ nhưng hiện thực ko phải thế

  【タ】はず(だ。・なのに~・でわない。)

 • Đại diện (sự thay thế) cho (người khác)

  【ウ・Nの・ため、】代わりに~

 • Làm ~ để đáp lại

  【ウ】代わりに~

 • Đại diện cho, thay cho

  【N 】にかわって・かわり

 • Không phải cứ nói là vì A nên nhất định là B đâu

  【ウ・Nだ・タ・イ】からといって、~

 • Dựa trên, lấy cơ sở từ

  【N 】にもとづいて・にもとづき~

 • Lấy ~ làm cơ sở

  【N 】をもとに(して)

 • Tự phát (tự nhiên nghĩ thế)

  ~【アレル】。

 • Hoặc; và

  ~とか~とか~

 • Ví dụ ~

  ~とか、~・など~

 • Tin đồn chưa thể xác nhận, nghe rằng ~

  ~【Nだ・タ・ナイ・N】とか(聞いた)~

 • Chỉ có

  【N 】だけだ。

 • Biểu hiện tâm trạng "mức độ / cấp độ cao"

  【ナ・イ・ウ・それ】だけ~

 • Càng ~ càng

  ~【ば】~だけ~

 • "Chất chứa tình cảm , cảm xúc"

  【N 】を込めて~

 • Dù ~ nhưng/ Tuy ~ vậy mà/ Mặc dù ~ nhưng ~

  【ナイ・ナ・Nの・ウ・その】わりに(は)~

 • -Dù ~; mặc dầu ~; lại còn ~ (khiển trách, khinh miệt)-

  【タ・ウ・ナ・イ・Nの・その】くせに~

 • Làm hành động đó trong thực tế vì đối tác/ Biểu hiện ý chí mạnh của người nói

  【テ】みせる

 • Từ việc

  【N 】をきっかけに・にして・として~

 • Nếu giả định rằng ~, trường hợp ~

  【ウ・タ・ナ・イ・Nだ】とする~

 • Dù giả định rằng ~

  【タ・イ・ウ】としても~

 • Lúc ~

  【Nの・ウ・タ・この】際に・際(に)は~

 • Có nguy cơ ~

  【Nの・イ・タ・ウ】おそれがある~

 • Hơn nữa, thêm vào đó

  【N の・ウ・タ・イ・その】上(に)、~

 • Một khi/ Đã là ~ thì phải...

  【タ・ウ】以上(は)/上は

 • Sau khi/ Khi

  【タ・Nの】上で/Vる上で

 • Tới cả/ Cả

  【N 】 まで

 • Tới mức, thậm chí

  【テ】まで

 • Cho dù phải ~ vẫn

  【テ】 でも

 • Tuy ~ nhưng

  【イ・⒳ナ・イ・Nのこと・N・⒳マス】ながら(も)

 • Ứng với/ Phù hợp với

  【N 】に応じて

 • Men theo, dọc theo/ Theo sát

  【N 】に沿って

 • Xoay quanh, xung quanh

  【N 】をめぐって

 • Như là ~

  【N】といった

 • Chắc chắn là, không thể sai được Văn viết

  【N ・ウ・イ・ナ】に相違ない

 • Có thể, có khả năng

  【⒳マス】得る

 • Không còn cách nào khác, đành phải

  やむを得ない

 • Khó lòng mà, khó có thể

  【⒳マス】がたい

 • Một mặt thì.... Mặt khác thì

  【Nの・ウ】一方(で)

 • Vì (thư từ, kiểu cách)/ Cứ mỗi, cho mỗi

  【N】につき

 • Nào là ~ nào là ~ (khó khăn, khốn đốn)

  【N ・ウ・イ】やら~【N ・ウ・イ】やら

 • Nào là ~ nào là ~ (chê bai, phê bình)

  【N ・ウ・イ・ナ】だの~【N ・ウ・イ・ナ】だの