Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji_N2_03

Kanji_N2_03

Last update 

Items (50)

 • 現:Hiện kim, xuất hiện, biểu hiện

  ゲン・あらわ(れる・す)

 • 支:Công ty, chống đỡ, ủng hộ

  シ・ささ(える)

 • 払:Chi trả, máy thanh toán tiền

  はら(う)

 • 預:Tiền gửi, giao phó, trông nom

  ヨ・あず(ける・かる)

 • 戻:Hoàn trả, quay lại

  もど(す・る)

 • 残:Truy vấn số dư, còn lại, sót lại, để lại

  ザン・のこ(る・す)

 • 照:Chiếu sáng, tương phản

  リヨウ・て(る・らす)

 • 硬:Tiền kim loại, đồng xu, cứng

  ユウ・かた(い)

 • 貨:Hàng hóa, tiền tệ

 • 確:Xác định, xác thực, rõ ràng, xác nhận

  カク・たし(か・かめる)

 • 認:Xác nhận, công nhận

  ニン・みと(める)

 • 違:Vi phạm, sai, nhầm, khác nhau, lỗi, sai lầm

  イ・ちが(う・える)

 • 取:Thu thập tư liệu, lấy, bắt, giữ, viết chính tả, thủ tiêu, nghe hiểu

  シュ・と(る)

 • 消:Loại ra, bài trừ, tẩy, biến mất, cục gôm

  リヨウ・き(える)・け(す)

 • 温:Nhiệt độ, nhà kính, nhiệt kế, ấm

  オン・あたた(かい・まる・める)

 • 冷:Bình tĩnh, bị lạnh, nguội lạnh, mát lạnh, làm nguội

  レイ・つめ(たい)・ひ(える・やす)・さ(める・ます)

 • 緑:Trà xanh, màu xanh

  リヨウ・みどり

 • 紅:Hồng trà, thỏi son

  コウ・べに

 • 玉:Giọt nước, đồng 10 yên, khối cầu, quả bóng

  たま

 • 返:Trả lời, trả nợ, hoàn trả, chuyển lại

  ヘン・かえ(す・る)

 • 団: Đoàn thể, khu chung cư, nhóm, chăn nệm

  ダン・トン

 • 般:Cái chung, thông thường, tổng quát, toàn bộ

  ハン

 • 幼:Trẻ con, tính ngây thơ

  ヨウ・おさな(い)

 • 児:Khoa nhi

  二・ジ

 • 歳:Tuổi

  サイ

 • 未:Chưa được quyết định, chưa biết, tương lai, chưa

 • 満:Không đầy, chưa đủ、thỏa mãn, đông người, đầy, tròn

  マン・み(ちる・たす)

 • 老:Người già, tuổi già

  ロウ・お(いる)

 • 設:Thiết lập, thiết kế, thiết bị

  セツ

 • 換:Thông gió, chuyển đổi hoạt động, đổi xe/ tầu

  カン・か(える・わる)

 • 向:Hướng gió, phía đối diện, phía bên kia

  コウ・む(く・ける・かう・こう)

 • 停: Đình chỉ, cúp điện, dừng xe

  テイ

 • 暖:Sưởi ấm, ấm áp, ôn hòa

  ダン・あたた(かい・まる・める)

 • 除: Hong khô, quét dọn, loại bỏ

  ジョ・ジ・のぞ(く)

 • 湿:Độ ẩm, hơi ấm, ẩm ướt

  シツ・しめ(る)

 • 標:Tiêu chuẩn, mục tiêu, tiêu bản, mẫu vật

  リヨウ

 • 倍:Gấp đôi, ~ lần

  バイ

 • 巻:Tập ~, cuốn, quấn, cuốn lại

  カン・ま(く)

 • 録:Ghi hình, ghi âm

  ロク

 • 測:Âm lượng, sức gió, số lượng, khối lượng, đo lường

  リヨウ・はか(る)

 • 予: Dự định, soạn bài, dự bị, dự toán

 • 約:Đặt trước, ước lượng, lời hứa

  ヤク

 • 帯: Vùng, dải đất, điện thoại dđ, dây thắt lưng

  タイ・おび

 • 保:Giữ nhiệt, bảo hiểm, giữ ẩm, duy trì

  ホ・たも(つ)

 • 留:Bảo lưu, bãi đậu xe, du học, gửi thư đảm bảo

  リュウ・ル・と(める)

 • 守:Có tính bảo thủ, bảo vệ, vắng nhà, bùa hộ mệnh

  シュ・ス・まも(る)

 • 伝:Lời nhắn, giúp đỡ, truyền đạt, nhắn lại

  デン・つた(わる・える)

 • 済:Kết thúc, hoàn tất, xong, hoàn thành

  サイ・す(む・ます)

 • 件:Việc bận, vấn đề, sự kiện, chủ để

  ケン

 • 信:Truyền tín hiệu, tự tin, tin tưởng

  シン