Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji_N2_04

Kanji_N2_04

Last update 

Items (50)

 • 歴: Lưu cuộc gọi tới, lịch sử, bản lí lịch

  レキ

 • 箱: Hộp thư đến, thùng rác, hộp thư đã gửi

  はこ

 • 規: Mới lạ, quy định

 • 変: Sự biến đổi, thay đổi, gay go, phiền phức, làm thay đổi

  ヘン・か(わる・える)

 • 選: Lựa chọn, chọn lọc, tuyển thủ, chọn lựa

  セン・えら(ぶ)

 • 決: Quyết định

  ケツ・き(める・まる)

 • 登: Đăng kí, xuất hiện, leo núi

  トウ・ト・のぼ(る)

 • 編: Biên tập, phim ngắn/ dài, đồ đan len

  ヘン・あ(む)

 • 能: Chức năng, năng lực, khả năng

  ノウ

 • 修: Chỉnh sửa, thạc sỹ, chỉnh lý

  シユウ

 • 完: Hoàn thành, kết thúc, hoàn bị

  カン

 • 了: Kết thúc, hoàn thành

  リヨウ

 • 像: Hình ảnh, rửa ảnh

  ゾウ

 • 類: Tài liệu, loài người, phân loại

  ルイ

 • 式: Mẫu đơn, kiểu Nhật, lễ khai giảng, chính thức

  シキ

 • 央: Trung tâm

  オウ

 • 存: Bảo tồn, Biết (kng), sinh tồn, tồn tại

  ゾン・ソン

 • 印: Con dấu, dấu hiệu, biểu tượng, chứng cứ, cột mốc

  イン・しるし

 • 刷: In ấn

  サツ

 • 拡: Mở rộng, khuyết đại

  カク

 • わか(い)

 • ひろ(う)

 • 肯:

  コウ

 • う(く・かぶ・かべる)

 • ハン

 • するど(い)

 • しず(む)

 • サン

 • にぶ(い)

 • 様: Vẻ bề ngoài, tình trạng, Ngài ~, Giống, tương tự, nhiều loại

  ヨウ・さま

 • 要: Trọng yếu, quan trọng, tóm tắt, tóm lược, yếu điểm, cần thiết

  ヨウ・い(る)

 • 利: Sử dụng, lãi suất, thuận lợi, hữu dụng, có lợi

 • 細: Chi tiết, thon, mỏng, chi li, nhỏ lẻ, vô vọng

  サイ・ほそ(い)・こま(かい)

 • 在: Có chứa, có bao gồm, hiện tại, đang học, vắng mặt

  ザイ

 • 客: Ghế khán giả, quý khách, hành khách

  キャク

 • 額: Mức, ngạch, khung, trán, kim ngạch, số tiền

  ガク・ひたい

 • 込: Đóng tiền, nộp tiền, nhảy vào, thỉnh cầu, nghĩ rằng

  こ(む・める)

 • 領: Biên lai, lãnh sự quán, khu vực, lãnh thổ, tổng thống

  リヨウ

 • 収: Thu nhập, thu hồi, chi trả, hấp thụ

  シユウ・おさ(める・まる)

 • 械: Máy móc, dụng cụ thể thao

  カイ

 • 曲: Ca khúc, uốn, gập lại, đường gấp khúc, uốn cong, rẽ quẹo

  キョウ・ま(がる・げる)

 • 汚: Ô nhiễm, làm dơ, làm bẩn, dơ bẩn

  オ・きたな(い)・よご(す・れる)

 • 殿: Bệ hạ, ông, bà

  との・どの

 • 連: Liên quan, liên hệ, kỳ nghỉ dài, liên tục, dẫn dắt

  レン・つ(れる)

 • 絡: Liên lạc

  ラク

 • 荷: Nhập hàng, nhận hàng, hành lý, giao hàng, đưa hàng ra thtr

  カ・に

 • 届: Phân phối hàng, tới (thư từ), bản báo cáo, tường trình

  とど(ける・く)

 • 参: Sách tham khảo, đi, đem theo, đi lễ chùa

  サン・まい(る)

 • 衣: Quần áo, y phục, nhu cầu thiết yếu