Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Friends_2

Friends_2

Last update 

Friend

Items (45)

 • Ghé qua.

  swing by | drop by | stop by

 • Giao hàng tận nhà

  Deliver

 • Không vấn đề.

  No problemo

 • Nhận ra.

  Pick out

 • Đón

  Pick up

 • Dễ dàng

  No great | big trick

 • Cằm bạnh

  Square | angular chin

 • Cằm nhọn

  Pointed chin

 • Cằm chìa

  Protruding | receding chin

 • Cằm chẻ

  Cleft | dimple chin

 • Cằm nhiều ngấn (mỡ)

  Double | runaway chin

 • điều xảy ra không như ý muốn

  Might have been

 • Liếc nhìn qua

  Cast a glance at

 • Hiểu được tình thế.

  Get the picture

 • Nhìn xa

  Think about the big picture

 • Muốn, cần

  Could use

 • Như mọi khi.

  The usual

 • Không đá

  Straight up

 • (đồ uống có cồn) có đá

  On the rock

 • Vắng khách

  Quiet

 • Đông khách

  Crowded | busy

 • Được phép bán rượu

  Have a liquor license

 • ít(nhiều) đá

  Light | heavy on the ice

 • Khô khốc, cực kì khô

  Bone dry | as dry as a bone

 • Mốt/hết mốt

  In | out | the in thing

 • Còn hàng

  In stock | out of stock

 • Về phần tôi,…

  Far as I’m concerned

 • Say ( Ngấm rượu)

  Alcohol go to one’s head

 • Nhìn đểu

  Look at sb “the wrong way”

 • Đăng kí/ hủy kết hôn

  Register | officiate | annul | dissolve one’s marriage

 • Tổ chức đám cưới

  Celebrate one’s marriage with a wedding

 • Động phòng

  Consummate one’s marriage

 • Hôn nhân tự nguyện/ép buộc

  Consensual | forced marriage

 • hôn nhân sắp đặt

  Arranged marriage

 • không thể li dị

  Indissoluble marriage

 • hôn nhân cận huyết

  Consanguineous marriage

 • ban hôn

  Reward marriage

 • một cặp trời sinh

  A marriage made in heaven

 • cầu hôn

  ask for one's hand [in marriage]

 • lấy làm vợ

  take sb for one’s wife

 • đốt vàng mã

  Burn fake money | ghost money

 • kiếp sau, ở bên kia thế giới

  In the afterlife | the spiritual realm

 • đi bộ

  On foot

 • Chặn, bắt dừng xe

  Pull over

 • Trong sự sung sướng.

  To one’s delight