Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
214 Bộ thủ P3

214 Bộ thủ P3

Last update 

Items (54)

 • THẦN - nhật, nguyệt ; Thìn (con giáp, chi 5)

 • SƯỚC - chợt bước đi, chợt dừng

  辵(辶 )

 • ẤP - khu đất

  邑 (阝)

 • DẬU - gà ; Dậu (con giáp, chi 10)

 • BIỆN - phân biệt

 • LÝ - dặm; làng xóm

 • KIM - vàng ; kim loại (chung)

 • TRƯỜNG - dài; lớn (trưởng)

  長 (镸- 长)

 • MÔN - cổng (cửa hai cánh) ; họ

  門 (门)

 • PHỤ - đống đất, gò đất

  阜 (阝)

 • ĐÃI - kịp, kịp đến

 • TRUY, CHUY - loài chim

 • VŨ - mưa

 • THANH - màu xanh

  青 (靑)

 • PHI - không, phải trái

 • DIỆN - mặt, bề mặt ; khía cạnh

  面( 靣)

 • CÁCH - da thú; đổi mới, cải cách

 • VI - da đã thuộc rồi

  韋 (韦)

 • PHỈ, CỬU - rau phỉ (hẹ)

 • ÂM - âm thanh, tiếng động

 • HIỆT - đầu; trang giấy

  頁 (页)

 • PHONG - gió

  風 (凬-风)

 • PHI - bay, nhanh

  飛 (飞)

 • THỰC - ăn

  食( 飠-饣)

 • THỦ - đầu ; trước nhất

 • HƯƠNG - mùi thơm ; hương vị

 • MÃ - con ngựa

  馬( 马)

 • CỐT - xương

 • CAO - cao

 • BƯU, TIÊU - tóc dài

 • ĐẤU - đánh nhau ; chiến tranh

 • SƯỞNG - rượu nếp

 • CÁCH - nồi (giống cái đỉnh)

 • QUỶ - con quỷ

 • NGƯ - con cá

  魚( 鱼)

 • ĐIỂU - con chim, gia cầm

  鳥 (鸟)

 • LỖ - đất mặn

 • LỘC - con hươu

  鹿

 • MẠCH - lúa mạch, lúa mì

  麥 (麦)

 • MA - cây gai (làm vải)

 • HOÀNG - màu vàng

 • THỬ - lúa nếp

 • HẮC - màu đen

 • CHỈ - may áo, khâu vá

 • MÃNH - ếch nhái

 • ĐỈNH - cái đỉnh

 • CỔ - cái trống

 • THỬ - con chuột

 • TỴ - cái mũi

 • TỀ - bằng nhau ; chỉnh tề

  齊 (斉 -齐)

 • XỈ - răng

  齒 (歯 -齿)

 • LONG - con rồng

  龍 (龙)

 • QUY - con rùa

  龜 (亀-龟)

 • DƯỢC - sáo 3 lỗ