Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Minna kotoba 45

Minna kotoba 45

Last update 

Items (49)

 • TẠ, xin lỗi, tạ lỗi, AYA MÀY LÌ lắm mà, sao giờ cúi đầu TẠ LỖI với tao ngoan ngoãn vậy

  謝ります (あやまります)

 • gặp [~tai nạn]

  [事故に~] あいます

 • TÍN, tin, tin tưởng

  信じます (しんじます)

 • DỤNG Ý, chuẩn bị

  用意します (よういします)

 • cancel, hủy bỏ, hủy

  キャンセルします

 • tốt, thuận lợi, ỪM MAI CÙNG ĐI(ikimasu) chắc sẽ THUẬN LỢI hơn em đi một mình đó

  うまくいきます

 • BẢO CHỨNG THƯ, giấy bảo hành

  保証書, (ほしょうしょ)

 • LÃNH THU THƯ, hóa đơn

  領収書 (りょうしゅうしょ)

 • TẶNG - VẬT, quà tặng (~をします),

  贈り物 (おくりもの)

 • điện thoại nhầm

  まちがい電話 (まちがいでんわ)

 • camp, trại

  キャンプ

 • HÀNH ĐỘNG

  行動 (こうどう)

 • TRUNG CHỈ, dừng, đình chỉ

  中止 (ちゅうし)

 • ĐIỂM

  点 (てん)

 • VĂN MINH

  文明 (ぶんめい)

 • đúng, hẳn hoi, Vanh CHYAN TỚI đúng lúc đó chứ :v, đánh HẲN HOI cho bọn nó biết mặt

  ちゃんと

 • CẤP, gấp

  急に (きゅうに)

 • LẠC, mong đợi, lấy làm vui

  楽しみにしています (たのしみにしています)

 • DĨ THƯỢNG, Xin hết.

  以上です (いじょうです)

 • HỆ VIÊN, nhân viên

  係員 (かかりいん)

 • course, đường chạy (ma ra tông)

  コース

 • start, xuất phát

  スタート

 • VỊ, thứ ―, vị trí thứ -, giải ―

  (-位) ~ い

 • ƯU THẮNG, vô địch, đoạt giải nhất

  優勝します (ゆうしょうします)

 • NÃO, (điều/sự) lo nghĩ, trăn trở, phiền muộn,

  悩み (なやみ)

 • MỤC GIÁC - THỜI KẾ, đồng hồ báo thức

  目覚まし時計 (みざましとけい)

 • MIÊN, ngủ

  眠ります (ねむります)

 • BẤT TÚC, sự thiếu hụt, không đủ

  不足 、 (ふそく)

 • (THẤU ĐÁO) thấu đáo, toàn diện, kĩ càng

  徹底的 (てっていてき)

 • HỒI ĐÁP, câu trả lời, lời giải

  回答 (かいとう)

 • MINH, reo, kêu, NÃY LINH có sang KẾU mày đi chơi với nó đấy

  鳴ります (なります)

 • (BÂT KHẢ KHIẾM) Không thể thiếu được, quan trọng

  不可欠 (ふかけつ)

 • tuy thế, mặc dù thế

  それでも

 • ẢNH HƯỞNG, ảnh hưởng

  影響 (えいきょう)

 • KHÍCH, KÍCH, dữ dội, HẢ GHÉT SHIT á :o ai chẳng ghét shit, mày làm gì mà DỮ DỘI vậy @@

  激しい (はげしい)

 • THỰC VẬT, thực vật

  植物 (しょくぶつ)

 • BỘC PHÁT, nổ, BÀ CỨ HÁT TỪ từ thôi, hát vầy nhà NỔ mất đó

  爆発します (ばくはつします)

 • DÃ THÁI, rau

  野菜 (やさい)

 • CHẾ TẠO, sự chế tạo, sản xuất

  製造 (せいぞう)

 • phỏng

  やけど

 • PHỤ, chịu

  負う (おう)

 • bụi, HỘP CỐC và LY bám đầy BỤI rồi kìa, mày lau lại đi

  ほこり

 • NÊ, bùn, ĐỐNG LÔNG(LOL) này xử lí đi không lại cứt trâu hóa BÙN

  泥 (どろ)

 • SỐ HỌC, môn toán

  数学 (すうがく)

 • ĐÁP ÁN, đáp án

  答案 (とうあん)

 • (NHÂN GIAN) Nhân loại, con người, loài người

  人間 (にんげん)

 • TRÌ KHẮC, trễ

  遅刻します (ちこくします)

 • juice, nước trái cây

  ジュース

 • THỜI KẾ, đã quá trễ rồi

  もうこんな時間 (もうこんなじかん)