Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
tiếng anh trang 168-179

tiếng anh trang 168-179

Last update 

vietanh,tienganh,vas

Items (50)

 • bạc,màu bạc

  silver

 • đá quí

  jewel (jewelry N)

 • bảng

  board

 • ống

  tube

 • hình dáng

  shape

 • mẫu, mô hình

  pattern

 • đốt cháy, cháy

  burn (burned-burnt)

 • nổ

  burst (burst-burst)

 • chiếu sáng

  shine (shone-shone)

 • thổi

  blow (blew-blown)

 • lan tràn ,sự lan rộng

  spread (spread-spread)

 • tìm kiếm

  look for ....

 • chăm sóc

  look after.....

 • nhìn xung quanh

  look around...

 • giống, nhìn giống

  look like...

 • tra cứu ,tìm hiểu

  look up ~

 • kính trọng

  look up to...

 • viết thư cho

  write to....

 • ghi lại, ghi chép

  write down ~

 • lớn lên, trưởng thành

  grow up

 • đốn , cắt xuống

  cut down ~

 • đi ngủ

  go to bed

 • thức dậy

  wake up ~

 • giỏi về ....

  be good at (-ing)

 • muộn ....

  be late for ...

 • là thích ...

  be fond of (-ing)

 • sợ ...

  be afraid of ...

 • không đủ ...

  be short of ...

 • tự hào về ....

  be proud of ...

 • biết rõ, hiểu rõ

  be familiar with...

 • quen thuộc với...

  be familiar to ...

 • hài lòng với....

  be pleased with ..

 • đầy..., nhiều....

  be filled with...

 • được dựa trên ...

  be based on...

 • được ...biết đến

  be known to...

 • được biết như...

  be known as...

 • lạc đường ,thất lạc

  be lost

 • chia tay, giải tán

  break up (~)

 • (đột nhiên) xảy ra, thoát ra

  break out

 • phá vỡ , hỏng hóc

  break down (~)

 • đột nhập vào, tan tành

  break into...

 • làm một cách tốt nhất

  do one's [the] best

 • làm mà không có ...

  do without...

 • tìm ra

  find out (~)

 • lí giải, hiểu

  figure out ~

 • thực hiện

  carry out ~

 • hết

  run out of ...

 • chạy trốn từ...

  run away (from..)

 • vui lên

  cheer up (~)

 • phụ thuộc vào...

  depend on [upon] ...