Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Oxford_3000_8

Oxford_3000_8

Last update 

Oxford_3000_8

Items (49)

 • hoe vàng,mái tóc hoe vàng

  blonde - adj.,(n)blond(adj) - /blɔnd/

 • máu,huyết; sự tàn sát,chem giết

  blood - (n) - /blʌd/

 • nở hoa; sự nở hoa

  blow - (v)(n) - /blou/

 • xanh,màu xanh

  blue - adj.,(n) - /blu:/

 • tấm ván; lát ván,lót ván

  board - (n)(v) - /bɔ:d/

 • trên tàu thủy

  on-board - (n) - /bɔ:d/

 • tàu,thuyền

  boat - (n) - /bout/

 • thân thể,thân xác

  body - (n) - /'bɔdi/

 • sôi,luộc

  boil - (v) - /bɔil/

 • quả bom; oánh bom,thả bom

  bomb - (n)(v) - /bɔm/

 • xương

  bone - (n) - /boun/

 • sách; ghi chép

  book - (n)(v) - /buk/

 • giày ống

  boot - (n) - /bu:t/

 • bờ,mép,vỉa,lề (đường)

  border - (n) - /'bɔ:də/

 • buồn chán,buồn tẻ

  bore - (v) - /bɔ:/

 • buồn chán

  boring - (adj) - /'bɔ:riɳ/

 • buồn chán

  bored - (adj) - /'bɔ:rd/

 • sinh,đẻ

  born:be-born - (v) - /bɔ:n/

 • vay,mượn

  borrow - (v) - /'bɔrou/

 • ông chủ,thủ trưởng

  boss - (n) - /bɔs/

 • cả hai

  both - det.,pro(n) - /bouθ/

 • làm phiền,quấy rầy,làm bực mình

  bother - (v) - /'bɔðə/

 • chai,lọ

  bottle - (n) - /'bɔtl/

 • phần dưới cùng,thấp nhất; cuối,cuối cùng

  bottom - (n)(adj) - /'bɔtəm/

 • nhất định,chắc chắn

  bound - adj.:bound-to - /baund/

 • cái bát

  bowl - (n) - /boul/

 • hộp,thùng

  box - (n) - /bɔks/

 • con trai,thiếu niên

  boy - (n) - /bɔi/

 • bạn trai

  boyfriend - (n) - /bɔi.../

 • óc não; đầu óc,trí não

  brain - (n) - /brein/

 • ngành; nhành cây,nhánh song,ngả đường

  branch - (n) - /brɑ:ntʃ/

 • nhãn (hàng hóa)

  brand - (n) - /brænd/

 • gan dạ,can đảm

  brave - (adj) - /breiv/

 • bánh mỳ

  bread - (n) - /bred/

 • bẻ gãy,đập vỡ; sự gãy,sự vỡ

  break - (v)(n) - /breik/

 • bị gãy,bị vỡ

  broken - (adj) - /'broukən/

 • bữa điểm tâm,bữa sáng

  breakfast - (n) - /'brekfəst/

 • ngực,vú

  breast - (n) - /brest/

 • hơi thở,hơi

  breath - (n) - /breθ/

 • hít,thở

  breathe - (v) - /bri:ð/

 • sự hô hấp,sự thở

  breathing - (n) - /'bri:ðiɳ/

 • nuôi dưỡng,chăm sóc,giáo dục; sinh đẻ; nòi giống

  breed - (v)(n) - /bri:d/

 • gạch

  brick - (n) - /brik/

 • cái cầu

  bridge - (n) - /bridʤ/

 • ngắn,gọn,vắn tắt

  brief - (adj) - /bri:f/

 • ngắn,gọn,vắn tắt,tóm tắt

  briefly - (adv) - /'bri:fli/

 • sáng,sáng chói

  bright - (adj) - /brait/

 • sáng chói,tươi

  brightly - (adv) - /'braitli/

 • tỏa sáng,rực rỡ,chói lọi

  brilliant - (adj) - /'briljənt/