Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Oxford_3000_9

Oxford_3000_9

Last update 

Oxford_3000_9

Items (49)

 • rộng

  broad - (adj) - /broutʃ/

 • rộng,rộng rãi

  broadly - (adv) - /'brɔ:dli/

 • tung ra khắp nơi,truyền rộng rãi; phát thanh,quảng bá

  broadcast - (v)(n) - /'brɔ:dkɑ:st/

 • anh,em trai

  brother - (n) - /'brΔðз/

 • nâu,màu nâu

  brown - adj.,(n) - /braun/

 • bàn chải; chải,quét

  brush - (n)(v) - /brΔ∫/

 • bong bóng,bọt,tăm

  bubble - (n) - /'bΔbl/

 • ngân sách

  budget - (n) - /ˈbʌdʒɪt/

 • xây dựng

  build - (v) - /bild/

 • sự xây dựng,công trình xây dựng; tòa nhà binđinh

  building - (n) - /'bildiŋ/

 • đạn (súng trường,súng lục)

  bullet - (n) - /'bulit/

 • búi,chùm,bó,cụm,buồng; bầy,đàn (AME)

  bunch - (n) - /bΛnt∫/

 • đốt,đốt cháy,thắp,nung,thiêu

  burn - (v) - /bə:n/

 • bị đốt,bị cháy,khê; rám nắng,sạm (da)

  burnt - (adj) - /bə:nt/

 • nổ,nổ tung (bom,đạn); nổ,vỡ (bong bóng); háo hức

  burst - (v) - /bə:st/

 • chôn cất,mai táng

  bury - (v) - /'beri/

 • xe buýt

  bus - (n) - /bʌs/

 • bụi cây,bụi rậm

  bush - (n) - /bu∫/

 • việc buôn bán,thương mại,kinh doanh

  business - (n) - /'bizinis/

 • thương nhân

  businessman,businesswoman - (n) - /'bizinis/

 • bận,bận rộn

  busy - (adj) - /´bizi/

 • nhưng

  but - conj. - /bʌt/

 • butter - (n) - /'bʌtə/

 • cái nút,cái khuy,cúc

  button - (n) - /'bʌtn/

 • mua

  buy - (v) - /bai/

 • người mua

  buyer - (n) - /´baiə/

 • bởi,bằng

  by - prep.,(adv) - /bai/

 • tạm biệt

  bye - exclamation - /bai/

 • đồng xu (bằng 1/100 đô la)

  cent - (n) - /sent/

 • tủ có nhiều ngăn đựng đồ

  cabinet - (n) - /'kæbinit/

 • dây cáp

  cable - (n) - /'keibl/

 • bánh ngọt

  cake - (n) - /keik/

 • tính toán

  calculate - (v) - /'kælkjuleit/

 • sự tính toán

  calculation - (n) - /,kælkju'lei∫n/

 • gọi; tiếng kêu,tiếng gọi

  call - (v)(n) - /kɔ:l/

 • được gọi,bị gọi

  be-called - (v) - /kɔ:l/

 • yên lặng,làm dịu đi; sự yên lặng,sự êm ả

  calm - adj.,(v)(n) - /kɑ:m/

 • yên lặng,êm ả; bình tĩnh,điềm tĩnh

  calmly - (adv) - /kɑ:mli/

 • máy ảnh

  camera - (n) - /kæmərə/

 • trại,chỗ cắm trại; cắm trại,hạ trại

  camp - (n)(v) - /kæmp/

 • sự cắm trại

  camping - (n) - /kæmpiη/

 • chiến dịch,cuộc vận động

  campaign - (n) - /kæmˈpeɪn/

 • có thể; nhà tù,nhà giam,bình,ca đựng

  can - modal(v)(n) - /kæn/

 • không thể

  cannot - (v) - /kænot/

 • có thể

  could-modal - (v) - /kud/

 • hủy bỏ,xóa bỏ

  cancel - (v) - /´kænsəl/

 • bệnh ung thư

  cancer - (n) - /'kænsə/

 • người ứng cử,thí sinh,người dự thi

  candidate - (n) - /'kændidit/

 • kẹo

  candy - (n)(NAmE) - /´kændi/