Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
365_sentences_2

365_sentences_2

Last update 

365_sentences_2

Items (49)

 • Ăn tự nhiên nhé!

  Enjoy your meal.

 • Nói thường dễ hơn làm.

  Easier said than done.

 • Nhanh chân thì được

  First come, first served.

 • Ăn ở đây hay là mang về .

  For here or to go?

 • Quên đi ! Thôi đi ! Bỏ qua đi!

  Forget it.

 • Xin lượng thứ cho tôi.

  Forgive me.

 • Gọi điên thoại cho tôi nhé !

  Give me a call.

 • Gửi lời hỏi thăm của tôi tới toàn thể gia đình cậu nhé !

  Give my best to your family.

 • Bảo nó gọi lại cho tôi nhé!

  Have him return my call.

 • Anh đã từng đến Nhật bao giờ chưa ?

  Have you ever been to Japan?

 • Cậu đã làm xong chưa?

  Have you finished yet?

 • Có cái nào lớn hơn chút nữa không ?

  Have you got anything larger?

 • Cậu hiểu ý tôi chứ ?

  Have you got that?

 • Cậu có tin tức gì về Mary không?

  Have you heard from Mary?

 • Anh ấy đang họp.

  He is in confe rence.

 • Tự phục vụ nhé !

  Help yourself,please.

 • Kiên nhẫn một chút nghe!

  Hold your horses.

 • Tôi liên lạc vơi cậu bằng cách nào được?

  How can I get in touch with yo u?

 • Nhìn tôi thế nào ?

  How do I look?

 • Tình hình thế nào ?

  How is it going?

 • Các anh mở cửa đến mấy giờ ?

  How late are you open?

 • Đã kéo dài bao lâu rồi ?

  How long did it las t?

 • Tới đó mất bao lâu ?

  How long will it take me to ge t there?

 • Bao nhiêu tiền ?

  How much is it?

 • Anh có thườngg ra ngoài ăn không ?

  How often do you eat out?

 • Tôi xin lỗi

  I apologize.

 • Cám ơn lời mời của anh.

  I appreciate your invitation.

 • Tôi đảm bảo với anh đấy !

  I assure you.

 • Tôi tin chắc rằng anh có thể làm được

  I bet you can.

 • Tôi có thể tự mình ứng phó được.

  I can manage.

 • Tôi mua không nổi.

  I can't afford it.

 • Quả thật tôi không dám tin .

  I can't believe it.

 • Tôi không tài nào cưỡng lại được sự cám dỗ

  I can't resist the temptation.

 • Tôi không thể chịu đựng nổi nữa.

  I can't stand it.

 • Tôi cũng không dám chắc .

  I can't tell.

 • Tôi hoàn toàn đồng ý.

  I couldn't agree more.

 • Tôi không gọi được .

  I couldn't get through.

 • Tôi cũng hết cách .

  I couldn't help it.

 • Tôi không cố ý

  I didn't mean to.

 • Tôi không dám khẳng định .

  I don't k now for sure.

 • Tôi thích làm việc với anh .

  I enjoy your company.

 • Tôi rất thích

  I enjoyed it very much.

 • Tôi rất ngưỡng mộ anh

  I envy you.

 • Tôi rất muốn ăn xủi cảo.

  I feel like having some dumplings

 • Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi xin lỗi.

  I feel terrible about it.

 • Tôi cũng có cùng cảm giác như vậy.

  I feel the same way.

 • Tôi cần phải kiện.

  I have a complaint.

 • Điều đó chẳng có liên quan gì đến tôi cả

  I have nothing to do with it.

 • Nó chẳng biết cái quái gì cả.

  I haven't the slightest idea.