Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Vn-Kr16

Vn-Kr16

Last update 

duymanh

Items (48)

 • Khi (chỉ thời điểm xảy ra s/việc, hay tiếp tục..)

  V/Adj"ㅂ,ㄷ,ㄹ"(으)ㄹ 때ㅡN+때

 • Làm gì đó cho ai...

  V+(아/어주다

 • Thượng cấp(cấp trên)

  상사

 • Nhân viên(Cấp dưới)

  부하

 • MờiㅡNhận lời mời

  초대하다ㅡ초대를 받다

 • Thăm hỏi

  방문하다

 • Giới thiệuㅡĐược giới thiệu

  소개하다ㅡ소개를 받다

 • Chào hỏi

  인사하다

 • Từ vựng liên quan đến thăm hỏi

  방문 관련 어휘

 • Tôi sẽ ăn ngon miệngㅡTôi đã ăn rất ngon

  잘 먹겠습니다ㅡ잘 먹었어요

 • Xin lỗi...ㅡXin lỗi đã làm phiền

  실례하겠습니다ㅡ실례했습니다

 • Đồng nghiệp

  동료

 • Danh thiếp

  명함

 • Comple

  양복

 • Bỏng ngô

  뭘 먹다

 • Cởi, bỏ giày

  신발을 벗다

 • Người lớn

  어른

 • ...Cứ đến thôi ko cần phải mang quà

  그냥 와도 괜찮은데...

 • Trước tiên

  먼저

 • Lo lắng

  걱장

 • Đặt, để

  넣다

 • ĐóngㅡMở

  닫다

 • Cầm, mang(túi,..), xách

  들다

 • Sờ, chạm vào

  만지다

 • Cởi

  벗다

 • Tương tự

  비슷하다

 • Sử dụng

  사용하다

 • Tư vấn, bàn bạc

  상담

 • Văn phòng tư vấn

  상담소

 • Phát ra tiếng

  소리를 내다

 • Buồn chán

  심심하다

 • Rửa

  씻다

 • Bắt tay

  악수하다

 • Liên lạc

  연락

 • Lễ tết, lễ nghiㅡTết

  예전ㅡ설날

 • (Thường dùng ở cuối thư) kính thư

  올림

 • Trang phục trang trọng

  정장

 • Chú tâm, cẩn thận

  조심하다

 • Nhân viên

  직원

 • Bật(tivi)

  켜다

 • Help me

  살려주세요

 • Giúp tôi với

  도와 주세요

 • Cơ thể

 • Tôi được gọi là...

  ...(이)라고 하다

 • Bạn sẽ giúp tôi chứ?

  저에게 도와 주시겠어요?

 • Đọc cái kia cho tôi

  이것을 읽어 주세요

 • Nếu có vấn đề gì khó tôi sẽ giúp đỡ cho

  어려울 물제가 있으면 내가 도와 줄께요

 • 3 năm trước khi đến đây tôi ko có bạn bè

  3년 전에 여기에 겄을때 친구가 없었어요