Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji n3 -3

kanji n3 -3

Last update 

 • image description
  2downloads
 • image description
  2441puzzles solved
 • INSTALL

Items (99)

 • THỤ

 • ĐỒ

 • PHỤC

 • BIỂU

 • TỐT

 • VI

 • DỊCH

 • GIAI

 • BỈ

 • TIẾU

 • KHẤP

 • NỘ

 • HẠNH

 • BI

 • KHỔ

 • THỐNG

 • SỈ

 • PHỐI

 • KHỐN

 • TÂN

 • MIÊN

 • TÀN

 • NIỆM

 • CẢM

 • TÌNH

 • LUYỆN

 • HOÀN

 • NHIỆT

 • CAM

 • Ô

 • QUẢ

 • NOÃN

 • MÃNH

 • TỬU

 • DIÊM

 • PHÓ

 • PHIẾN

 • THIÊU

 • TIÊU

 • CỐ

 • TRƯỜNG

 • HỘ

 • SỞ

 • ỐC

 • ĐƯỜNG

 • ĐÔ

 • HUYỆN

 • KHU

 • TRÌ

 • PHÁT

 • KIẾN

 • VẬT

 • PHẨM

 • LỮ

 • THÔNG

 • TIẾN

 • VẬN

 • ĐỘNG

 • CHỈ

 • BỘ

 • SỬ

  使

 • TỐNG

 • TẨY

 • CẤP

 • KHAI

 • BẾ

 • ÁP

 • DẪN

 • TRI

 • KHẢO

 • TỬ

 • Y

 • THỦY

 • CHUNG

 • THẠCH

 • NGHIÊN

 • CỨU

 • LƯU

 • HỮU

 • SẢN

 • NGHIỆP

 • DƯỢC

 • ĐỘNG

 • VIÊN

 • SỰ

 • ĐỒ

 • QUAN

 • QUÁN

 • TÍCH

 • ĐẠI

 • THẢI

 • ĐỊA

 • THẾ

 • GIỚI