Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
IELTS Vocabulary

IELTS Vocabulary

Last update 

Vocabulary in Cambridge practice tets for IELTS ( 1 - 9)

Items (729)

 • unique

  duy nhat

 • multicultural societies

  xã hội nhiều nền văn hóa

 • a blend of

  sự pha trộn, sự kết hợp

 • express the culture

  đặc trưng văn hóa

 • culture identity

  đặc điểm văn hóa

 • administer

  trông nom, quản lý

 • counteract

  chống lại, kháng lại

 • eliminate

  loại ra, khử bỏ

 • diagnose

  chẩn đoán

 • diet

  ăn kiêng

 • prevent

  bảo vệ

 • stipulate

  qui định

 • trigger

  gây ra

 • acute

  cấp, rất nghiêm trọng

 • chronic

  mãn tính

 • hazardous

  rất nghiêm trọng

 • nutritious

  dinh dưỡng

 • vital

  quan trọng

 • addiction

  nghiện

 • allergy

  dị ứng

 • extensive

  lớn về số lượng, phạm vi rộng

 • relevant

  thích đáng, có liên quan

 • definite

  xác định, định rõ

 • freight

  hàng hóa chuyên trở

 • accompany

  đi cùng với ai, hộ tống

 • immigration

  nhập cư

 • emigration

  di cư

 • noticeably

  đáng lưu ý , đáng quan tâm

 • minority

  thiểu số, số ít

 • embryo

  phôi thai

 • tadpole

  con nòng nọc

 • pulmonary

  thuộc phổi

 • bureau

  cục, nha

 • meteorology

  khí tượng học

 • collocation

  sự sắp xếp theo thứ tự

 • adulthood

  tuổi trưởng thành

 • brotherhood

  tình anh em, nghiệp đoàn

 • fatherhood, fathership

  cương vị làm cha

 • pollution

  sự ô nhiễm

 • smog

  Khói

 • Air/ water quality

  chất lượng không khí, nước

 • industrial waste

  giác thải công nghiệp

 • chemicals and fertiliers

  phân bón hóa học

 • carbon monoxide and carbon dioxide

  CO2 và CO3

 • factories and power stations

  Nhà máy và trạm điện

 • acid rain

  mưa acid

 • dump waste

  Đống rác

 • harm

  nguy hại

 • endanger

  gây nguy hiểm

 • impact

  xung đột, va chạm, ảnh hưởng

 • contaminate

  làm hư hỏng, làm bẩn

 • threat

  sự đe dọa

 • anxiety

  sự lo lắng

 • insomnia

  chứng mất ngủ

 • ingredients

  thành phần

 • obesity

  sự béo phì

 • physician

  khám sức khỏe

 • treatment

  đối xử

 • interview

  phỏng vấn

 • qualifications

  Bằng cấp

 • experience

  kinh nghiệm

 • training

  đào tạo

 • retire/retirement

  nghỉ hưu

 • resign/resignation

  từ chức

 • promotion

  thăng chức

 • redundant

  thừa

 • career

  nghề nghiệp

 • salary

  lương

 • wages

  tiền công

 • pay(packet)

  thanh toán

 • bonus

  tiền thưởng

 • perk

  thù lao

 • pension

  lương hưu

 • rewarding

  phần thưởng

 • challenging

  sự thách thức

 • repetitive

  lặp lại

 • ambitious

  hoài bão, khát vọng

 • stressful

  sự căng thẳng

 • innovation

  đổi mới, cải tiến

 • advance

  sự tiến lên, thúc đẩy

 • develop

  phát triển, mở rộng, khai thác

 • progress

  sự tiến triển, tiến tới, tiến bộ

 • revolution

  sự tiến hóa, cuộc cách mạng

 • breakthourgh

  bước đột phá

 • change

  sự thay đổi, biến đổi

 • affect

  ảnh hưởng đến, tác động đến

 • influence

  ảnh hưởng, tác dụng

 • developing countries

  các nước đang phát triển

 • less developed countries

  các nước kém phát triển

 • the industrialized

  thế giới công nghiệp hóa

 • richer nations

  những quốc gia giàu có

 • superpower

  Siêu năng lượng

 • asses

  định giá, đánh giá

 • country's success

  sự thành công của một đất nước

 • indicator

  chỉ số

 • provision

  cung cấp

 • economic terms

  điều kiện kinh tế, kỳ hạn kinh tế

 • odds

  may mắn

 • potential

  khả năng

 • motivaton

  động lực

 • prospect

  tương lai

 • affordable

  giá cả phải chăng

 • acsess

  quyền

 • egalitarian

  bình đẳng

 • achieve

  hoàn thành

 • achievement

  thành tích

 • individual

  cá nhân

 • equality

  bình đẳng

 • predictable

  dự đoán

 • represent

  đại diện

 • acquire

  mua, thu được, thói quyen

 • adapt

  phỏng theo, sửa đổi, làm cho thích hợp

 • curriculum

  chương trình giảng dạy

 • privilege

  đặc quyền

 • effort

  cố gắng

 • argue

  tranh luận

 • emission

  thoát ra, bốc ra

 • variety

  đa dạng, đủ loại, nhiều loại

 • measure

  phạm vi, đo lường

 • cause

  nguyên nhân, gây ra

 • address

  địa chỉ, bài báo

 • contaminate

  làm ô uế, bẩn thỉu

 • renewable

  tái tạo

 • impose

  đánh thuế

 • allege

  xác nhận, bày tỏ, quả quyết

 • enhancers

  chất hỗ trợ

 • alleviate

  giảm bớt

 • applicant

  đơn

 • receive

  nhận, tiếp đón

 • unrealistic

  không thực tế

 • aim

  mục tiêu

 • course

  khóa học, chảy, đường đi, đuổi theo

 • fascinate

  mê hoặc, quyến rũ

 • sociology

  xã hội học

 • statistic

  thống kê

 • rely

  tin cậy

 • approach

  phương pháp tiếp cận

 • researchers

  nhà nghiên cứu

 • survey

  khảo sát, giám sát, kiểm điểm

 • burden

  gánh nặng, chịu trách nhiệm

 • eager

  hăng hái

 • majority

  đa số , phần đông, số nhiều

 • timeframe

  khung thời gian

 • wealthy

  giàu có

 • numerous

  nhiều

 • baby boomers

  thế hệ trẻ

 • thing right

  điều đúng

 • project

  dự đoán, kế hoạch

 • specialist

  chuyên gia

 • demand

  nhu cầu

 • principles

  nguyên tắc

 • performance

  hiệu suất, sự thi hành, làm công việc

 • cognitive

  nhận thức

 • prescrible

  qui định

 • well - being

  hạnh phúc, sự an toàn, thịnh vượng

 • training need

  trình độ chuyên môn

 • organization

  cơ quan, tổ chức

 • psychologist

  nhà tâm lý học

 • expected

  kỳ vọng, trông mong, hy vọng

 • median

  trung tuyến, trung bình

 • detecting metal

  phát hiện kim loại

 • associated

  liên quan

 • mind

  ý kiến, nhớ , tư tưởng, linh hồn, săn sóc, phiền

 • right

  quyền lợi, phải, ngay thẳng, hoàn toàn, tất cả

 • sphere

  hình cầu, lĩnh vực, vị trí xã hội, phạm vi ảnh hưởng

 • device

  thiết bị, ý muốn, vật sáng chế, mưu kế

 • ongoing

  việc đang xảy ra, liên tục, đang phát triển liên tục

 • undisputed

  không bị tranh chấp

 • out look

  viễn cảnh, triển vọng, cách nhìn, quan điểm

 • entry level

  mới tốt nghiệp

 • regulation

  sự điều chỉnh, quy định, sự điều khiển, sắp đặt

 • sue

  kiện người nào

 • board

  hội đồng quản trị

 • without further

  mà không cần thêm

 • end up

  kết thúc

 • founding

  thành lập

 • criticize

  chỉ trích

 • dig into

  thâm nhập

 • dig

  đào

 • controversy

  tranh cãi

 • startup

  khởi động, bắt đầu

 • intact

  còn nguyên

 • innocence

  vô tội, ngây thơ, trinh trắng

 • flinch

  nao núng, lùi bước, rùng mình

 • milestone

  cột km, cột mốc, giai đoạn lịch sử

 • upon

  trên

 • stumble

  sự vất ngã, sẩy chân

 • concept

  khái niệm

 • torture

  tra tấn

 • miserable

  khốn khổ

 • engulfed

  nhấn chìm

 • tangible

  hữu hình, có thật, rõ ràng

 • awareness

  nhận thức

 • basement

  tầng hầm

 • detox

  cai nghiện, khử độc

 • privacy

  riêng tư

 • unplug

  tháo

 • struggle

  cuộc tranh đấu

 • tend

  có xu hướng

 • livehood

  sinh kế

 • essay

  bài luận

 • marijuana

  cần sa

 • pursue

  theo đuổi

 • endorsement

  chứng thực

 • promotion

  khuyến mãi, thăng chức

 • product placement

  vị trí sản phẩm

 • billboard

  biển quảng cáo, bảng xếp hạng

 • commercial

  quảng cáo

 • television commercial

  quảng cáo truyền hình

 • obesity

  béo phì

 • vivid

  sinh động

 • combination

  phối hợp

 • tuition

  học phí

 • pedagogy

  giáo dục

 • nurture

  nuôi nấng

 • literacy

  mù chữ

 • curriculum

  chương trình giáo dục, bộ giáo dục

 • procrastinate

  hoàn lại

 • persevere

  kiên nhẫn

 • interpret

  giải thích

 • indoctrinate

  huấn luyện

 • enrol

  ghi danh

 • revise

  xem lại

 • outcomes

  kết quả

 • substitute

  người thay thế, vật thay thế

 • peer

  ngang nhau

 • isolating

  cô lập

 • telegram

  điện tín

 • possibility

  khả năng

 • relationship

  mối quan hệ

 • affected

  bị ảnh hưởng

 • interact

  ảnh hưởng

 • River deltas

  Vùng châu thổ sông

 • At a breakneck pace

  Chạy với tốc độ nhanh (nguy hiểm)

 • Giant

  Khổng lồ

 • Dumper truck

  xe tải lật

 • offshore

  ngoài khơi

 • sinking

  hạ xuống

 • rumbling

  ầm ầm

 • fate

  số phận

 • reclaim

  khai phá, cải tổ, cải tạo

 • pile

  đóng cọc

 • geological

  địa chất học

 • alluvial

  phù sa

 • silt

  phù sa

 • glacial

  thuộc về băng hà

 • deposit

  lắng cặn

 • settlement

  giải quyết

 • inevitable

  chắc chắn xảy ra

 • seabed

  đáy biển

 • landfill

  lấp đất, bãi rác

 • wedges

  cái nêm

 • undernearth

  bên dưới

 • deflect

  uốn xuống, võng xuống

 • unyielding

  Khó uốn, cứng, khó khuất phục

 • stuff

  chất liệu, vật liệu

 • utility

  tiện ích, thực tiễn

 • consortium

  khả năng

 • aggressive

  xâm lược, tấn công

 • approach

  phương pháp tiếp cận

 • dredger

  máy hút bùn

 • boulder

  đá cuội

 • formidable

  dữ dội, ghê gớm, kinh khủng

 • persistent

  bền bỉ, kiên trì, dai dẳng, liên tục

 • downpour

  trận mưa như trút nước xuống

 • particle

  mẩu nhỏ, hạt nhỏ, lượng nhỏ

 • ooze

  bùn sông, bùn cửa biển, chảy ra, rỉ ra

 • deposit

  tiền gửi, lắng đọng

 • buckle

  cái khóa, thắt, oằn

 • to buckle down to st

  bắt tay làm điều gi

 • opt

  chọn lựa,, quyết định

 • opt for st

  chọn cái gì

 • opt out of sth

  quyết định không tham gia vào cái gì

 • irritation

  kích thích

 • patenly

  hiển nhiên

 • distort

  xuyên tạc

 • reality

  thực tế

 • stuff

  nhồi, nhét vào

 • illustration

  ví dụ

 • extol

  khen ngợi

 • myth

  thần thoại

 • mediocre

  tầm thường

 • sceptical

  nghi ngờ

 • conference

  hội nghị

 • onwards

  tiến tới, xa hơn

 • optimism

  lạc quan, chủ nghĩa lạc quan

 • underestimate

  trị giá quá thấp, đánh giá quá thấp

 • zoological

  thuộc về động vật

 • perspective

  quan điểm

 • calibre

  thứ hạng, đường kính, tài năng

 • censure

  khiển trách, chỉ trích

 • notorious

  (việc xấu) rõ ràng, hiển nhiên, ô danh, sỉ nhục

 • dubious

  hồ nghi, ngờ vực, mơ hồ, không đáng tin cậy

 • oblige

  bắt buộc, cưỡng ép

 • veterinary

  thuộc về thú y

 • reflect

  phản chiếu, phản ánh, mang lại

 • trace

  vẽ, phác họa, theo dõi dấu vết

 • timber

  cây, gỗ

 • reinforce

  củng cố, làm mạnh thêm, tăng cường

 • rural

  thuộc về miền quê, nông thôn

 • geometric

  thuộc về hình học

 • slum

  xóm, khu nhà lụp xụp, nhà ổ chuột

 • idealism

  lý tưởng chủ nghĩa

 • demolish

  phá đổ, phá hủy

 • ape

  bắt chước, nhái người nào

 • possess

  có được, sở hữu, chế ngự, giữ được, làm chủ được

 • lateral

  ở bên cạnh, phần, bộ phận, vật ở bên

 • asymmetry

  tình trạng không cân đều, không cân bằng

 • category

  phạm trù, hạng loại, lớp, thứ cấp

 • ambiguos

  không rõ ràng, mơ hồ, khó hiểu

 • inherit

  thừa kế, thừa hưởng, tiếp nhận

 • versatility

  có nhiều tài năng, hay thay đổi bất thường

 • remarkable

  đặc biệt, xuất sắc, nổi bật, đáng chú ý

 • hemisphere

  bán cầu

 • reverse

  đảo lại, ngược lại, phản đề , mặt trái, thất bại

 • evolution

  sự phát triển, tiến hóa, mở ra, trình diễn

 • preference

  sự thích hơn, sự ưu đãi, quyền ưu tiên

 • dominance

  quyền thế, quyền lực, địa vị thống trị, cai trị

 • observe

  vâng lời, tuân lệnh, tiến hành, nhận xét, bình phẩm

 • macaque

  một giống khỉ thuộc loài macaca, Ấn độ

 • foetus

  thai nhi

 • virtue

  đạo đức, nhân đức, trinh tiết

 • sinister

  xấu, có điềm xấu

 • stammer

  nói cà lăm, nói lắp bắp, lúng túng

 • bilateral

  có 2 mặt, thuộc về hai bên

 • stroke

  cú đánh, tai biến mạch máu não

 • eke

  thêm vào, tăng thêm

 • pollinate

  thụ phấn

 • haul

  kéo, lôi, chuyên chở, vận tải hàng hóa bằng xe tải

 • drawn

  rất mệt mỏi, lo lắng

 • chamber

  phòng

 • brood - champer

  phòng ong

 • wooden pallets

  sàn gỗ

 • stack

  chất, xếp

 • barrel

  thùng

 • set off

  tăng lên

 • split

  chia ra, tách ra

 • combs

  bánh mật, lược, bàn chải

 • commentators

  người viết chú thích, nhà phê bình

 • trivial

  lặt vặt, không quan trọng

 • parallel

  song song, tương tự

 • deviance

  xu hướng, cư xử, lệch lạc

 • bizarre

  kỳ quái, kỳ lạ

 • mass

  1 đám, 1 khối, số đông, quần chúng

 • idosyncratic

  thuộc về đặc tính, khí chất

 • reveal

  biểu lộ, bộc lộ, tiết lộ, phơi bày

 • weightier

  nặng, có thế lực, có tầm quan trọng

 • assumption

  sự nắm lấy, chiếm lấy, sự làm bộ. Điều được coi như là đúng. Sự tự tôn

 • leisure

  thì giờ nhàn rỗi, sự nghỉ ngơi

 • presuppose

  dự đoán trước, hàm ý

 • destination

  chỗ định đến, nơi đi tới, dự định, mục tiêu

 • provision

  sự dự phòng, lương thực dự trữ, điều khoản

 • to cope with sb

  đương đầu, đối phó, không chịu thua

 • gaze

  cái nhìn đăm đăm, nhìn chằm chằm

 • manifestation

  sự chứng tỏ, biểu lộ, cuộc triển lãm

 • regulate

  điều chỉnh, sửa lại cho đúng, điều khiển, kiểm soát

 • opposite

  đối diện, đối mặt, tham gia đóng 1 vai

 • particular

  riêng, đặc biệt, cá biệt. Bản tin

 • feature

  làm thành nét đặt điểm, nổi bật

 • pattern

  kiểu trang sức, kiểu mẫu, mô hình mẫu

 • insulate

  cô lập, tách riêng, cách điện, cách nhiệt

 • burgeon

  đâm chồi, nảy lộc, phát triển nhanh

 • complex

  phiền phức, rắc rôí, phức tạp

 • hierachy

  tôn ti, đẳng cấp, thứ bậc, giai cấp

 • upon

  ở trên, vào lúc, về phía, dựa theo

 • contemporary

  đồng nghiệp, thời kỳ

 • dissertation

  luận án

 • thrive( throve, thrived, thriven)

  phát đạt, lớn lên

 • provenance (n)

  nơi phát sinh, nguồn gốc, lai lịch

 • compile (v.t)

  Biên tập, biên soạn, sưu tập

 • tome (n)

  quyển, cuốn sách nặng

 • pore (n, vi, vt)

  lỗ chân lông, chăm chú, trầm tư, nghiên cứu

 • nuance

  sắc thái, sự đặc biệt của màu sắc

 • incorporate (vt, vi)

  trộn lẫn, phối hợp, liên kết, sát nhập

 • lexicographer

  nhà ngữ học

 • vibrant (adj)

  rung động, ngân nga, rên rỉ

 • bespectacled

  đang đeo kính

 • discreet (adj)

  kín đáo, cẩn thận, thận trọng, biết suy nghĩ

 • intuitively

  bằng giác quan thứ sáu

 • corpus

  tập sao lục, tập văn

 • vernacular

  tiếng mẹ đẻ

 • twisting(adj)

  (con đường) quanh co, uốn khúc khủy

 • portrayal (n)

  sự diễn xuất, sự vẽ hình, đoạn văn

 • mole (n)

  mụn ruồi, đập xây ở bờ biển, chuột chũi, người thuộc tổ chức bí mật

 • tramp(v.i)

  Đi một cách nặng nề, đi bộ, dạo bộ

 • protrude

  lồi ra, làm nhô ra. Ép, nài ép

 • reveal (vt)

  Biểu lộ, bộc lộ, phát giác, khải huyền

 • inspection

  sự thanh tra, khám xét, thẩm vấn

 • chink (n,v)

  tiếng kêu của pha lê khi chạm vào nhau, chỗ nứt

 • thistle

  một loại cây mọc hoang, lá gai

 • clucht(n)

  có móng vuốt, sự vồ lấy, kiểm soát, quyền hạn

 • undetected(adj)

  chưa bị phát hiện

 • burrow(vi, vt)

  đào hang, đào hầm, tìm tòi

 • tranquillity

  sự yên lặng, tĩnh lặng

 • foul(vt, adj)

  làm xấu, hôi thối, ứ tắc, đụng chạm tới

 • regulation

  sự điều chỉnh, qui định, sự sắp đặt

 • dismantle(vt)

  tháo rời ra, phá hủy

 • subterranean(adj)

  dưới đất, bí mật

 • suburban(adj)

  thuộc ngoại ô, tầm thường

 • respectable(adj)

  đáng kính trọng, đoan trang, kha khá

 • cosset(vt)

  âu yếm, nâng nui, chiều chuộng

 • embankment(n)

  đê, hào

 • submerged(adj)

  ngầm, chìm dưới nước

 • mould

  đúc, lấy khuôn, vun đất xốp cho cây

 • prove(vt, vi)(proved, proven)

  thử nghiệm, chứng minh, nổi lên, nhờ tác động của chất men

 • isulation(n)

  sự tách ra, sự che chở, bao bọc

 • accommodation(n)

  sự điều tiết thị lực, điều đình, hòa giải, chỗ chứa, thái độ

 • terrace(n)

  khoảng đất thoai thoải, mái bằng

 • simulate(vt)

  làm bộ, giả đò, giả vờ, tái tạo, bắt chước

 • reserved(n,vt)

  tiền hoặc vật để dành, sự giữ gìn cẩn thận, để dành, thận trọng, kín đáo

 • noticeably

  một cách dễ thấy, đáng chú ý, nổi bật

 • stagnate

  tù hãm, tình trạng đình trệ, đình đốn

 • manual(n)

  sách giáo khoa, thuộc về tay, làm bằng tay

 • cope(vt)

  xây mái, xây vòm

 • respond(n,vi)

  cột trụ nhỏ dính với tường để đỡ khung vòm, phản ứng lại

 • notoriety(n)

  trạng thái rõ ràng, sự lừng tiếng xấu

 • entire(adj)

  nguyên vẹn, toàn bộ, toàn thể

 • decuple(vt)

  làm cho tăng lên gấp 10

 • spread(n,v)

  trải ra, xòe ra, truyền bá

 • observe(vi,vt)

  vâng lời, tuân lệnh, nhận xét

 • compel(vt)

  bắt buộc, ép buộc, cưỡng bức

 • incentive(adj)

  kích thích, xúi giục, kêu gọi

 • compensation(n)

  sự bồi thường thiệt hại, tiền bồi thường

 • quirk(n)

  lời châm chọc, mưu kế lừa gạt, người mới vào nghề, đặc tính, dự tính

 • obvious(adj)

  rõ ràng, minh bạch

 • profitable(adj)

  có thể có lợi, có thể sinh lời

 • contribution(n)

  sự góp phần quyên góp, bồi thường chiến tranh

 • underling(n)

  thuộc cấp, người dưới quyền

 • adjust(vt)

  điều đình, hòa giải, làm cho thích nghi

 • according(adv)

  tùy theo, hợp theo, vì thế (=hence)

 • succumb(vi)

  hàng phục, chịu thua, không chống nổi

 • fatigue(n)

  sự mệt nhọc, vắt kiệt sức

 • contigency(n)

  sự ngẫu nhiên, sự bất ngờ

 • contigencies

  tiền chi tiêu đột xuất

 • willing(adj)

  có thiện ý, hay giúp đỡ, tự nguyện

 • flexible(adj)

  dễ uốn, người dễ thuyết phục

 • skew(n)

  mặt nghiêng, xiên

 • humbleness(n)

  tính khiêm nhường, sự hèn mọn

 • microprocessor

  bộ vi xử lý

 • inner(adj)

  ở trong, ở bên trong

 • pulses(n, vi)

  mạch, tiếng đập của tim

 • horizon

  chân trời, tầm nhìn, (địa) tầng

 • spell(vt,n)

  đánh vần, lời nói có sức mê hoặc, câu thần chú, một thời kỳ

 • sculpture(vt, vi)

  chạm, trổ, khắc, điêu khắc

 • ultra(adj)

  cực đoan, cấp tiến

 • ultra-(pre)

  ngoại, bên kia, cực, tốt, siêu quá

 • bulb(n)

  củ có hình tròn, bóng đèn, hình cầu

 • blow(n)

  ngọn gió, sự làm sạch, sự nở hoa, cú đánh

 • ribbon(n,vt)

  dây băng, dây chuyền

 • plunge(vt)

  thọc nhúng, dìm vào, nhảy, chìm xuống

 • molten(adj)

  chảy ra vì nóng

 • sage(adj)

  (người) khôn ngoan, tinh thông, xuất sắc

 • sag(n)

  (đất) sự lún xuống

 • mould(vt, vi)

  đúc, lấy khuôn, lấy kiểu, nặn, nhồi

 • belt(n)

  dây lưng, (cơ) đại, dây cu roa, dải đất

 • inter(pre)

  ở giữa, hỗ trợ, tương lẫn nhau

 • interior(adj)

  ở trong lòng, trong thâm tâm, nội tâm

 • recruitment(n)

  lính mới, tân binh, hội viên mới, người tập sự

 • tough(adj)

  cứng, bền, (người) mạnh mẽ,( công việc) khó khăn

 • stake(n)

  nọc, cọc, trục, mốc cắm, phần thưởng

 • isolate(vt)

  để riêng ra, tách ra, cách ly

 • counterpart(n)

  bản sao, bản để dối chiếu, đối tác viên

 • conservative(adj)

  có óc bảo thủ, bảo vệ, cẩn thận, người bảo thủ

 • shortcoming(n)

  sự thiếu sót, khuyết điểm, thiếu hụt

 • executive(adj)

  thuộc sự chấp hành, quản đốc

 • recession(n)

  chỗ lõm vào, sự rút lui, tình trạng kinh tế khủng hoảng ngắn hạn

 • enhance(vt)

  làm tăng thêm(sắc đẹp), nâng cao giá trị

 • demographic(adj)

  thuộc nhân khẩu học, dân số học

 • anecdote(n)

  giai thoại, câu chuyện vui

 • viability(n)

  (sinh) tính có thể sống được, thành tựu được( kế hoạch), đứng vững (chính phủ)

 • extent(n)

  sự đánh giá, định giá BĐS, quy mô, phạm vi

 • to a certain extent

  trong 1 phạm vi nào đó

 • consequence(n)

  kết quả, hậu quả, sự quan trọng

 • in consequence

  vậy thì, như vậy thì

 • forestry

  ngành lâm nghiệp

 • region

  vùng, miền, khu vực, lĩnh vực

 • assess(vt)

  đánh giá, định giá(tài sản để đánh thuế), đánh thuế (tax, charge)

 • impact(n)

  sự cọ xát, sự va chạm, ảnh hưởng lớn, sự tác động

 • specific(adj)

  riêng, đặc biệt, chính xác, đặc trưng, riêng biệt

 • ecosystem(n)

  hệ sinh thái

 • exploitation

  sự khai khẩn, sự bóc lột, đất bị khai thác

 • assist(vt)

  giúp đỡ, trợ lực, cứu viện

 • enormous(adj)

  (tội) nặng, to lớn, khổng lồ, vĩ đại

 • extinct(adj)

  (lửa) dập tắt, trả hết (nợ), tiêu diệt (một dân tộc), hủy bỏ (đạo luật)

 • at random

  tình cờ, ngẫu nhiên

 • inbreeding(n)

  sự lai cùng giống, nội phối

 • descend(vi)

  bắt nguồn từ, truyền lại, thừa kế, tự làm giảm giá

 • well - descended

  dòng dõi con nhà lương thiện

 • to descend upon

  tấn công đột ngột

 • within(adv, pre)

  ở trong, bên trong, trong tâm hồn, lương tâm, pham vi, quyền hạn

 • lack(n, vt, vi)

  tình trạng thiếu, sự túng thiếu

 • to be lacking in

  thiếu, không đủ

 • catastrophe

  tai ương, thảm họa, tai nạn bất ngờ

 • persistence

  sự kiên trì, kiên nhẫn, dai dẳng

 • herbivora(pl)

  loài ăn cỏ

 • diversity(n)

  sự khác biệt nhau, tính đa dạng, tính dị biệt

 • terminal

  giai đoạn cuối, nhà đón khách (sân bay), sân ga( cuối)

 • support(n,v)

  sự chống đỡ, ửng hộ. chịu đựng

 • pillar(n,vi)

  cột trụ, chống đỡ( bằng cột trụ)

 • to jack up

  bỏ, từ bỏ, nâng, tăng(giá lương)

 • assemble(v)

  tập hợp lại, thu thập lại, lắp rắp

 • roket

  tên lửa, phản lực

 • object

  vật thể, đồ vật, bổ ngữ , phản đối

 • concept

  khái niệm, tư tưởng làm cơ sở cho cái gì

 • mechanism(adj)

  máy móc, kỹ thuật, thuyết cơ giới

 • propelling (adj)

  đẩy đi, đẩy tới

 • principle(n)

  nguồn gốc, yếu tố cơ bản, nguyên lý

 • intrigue(v, vt, vi)

  mưu đồ, cốt truyện, thích thú, tò mò

 • literally(adv)

  theo nghĩa đen, theo từng chữ, thật vậy

 • intellectual(adj)

  thuộc trí óc, người trí thức

 • brilliant(adj)

  lấp lánh, sáng chói, rất giỏi, có tài

 • artefact(n)

  vũ khí, đồ tạo tác

 • sporadically

  rời rạc, lác đác, thỉnh thoảng

 • sophisticated(adj)

  tinh vi, phức tạp

 • civilisation= civilization

  nền văn minh, sự khai hóa

 • prodigious(adj)

  phi thường, kỳ lạ, to lớn, đồ sộ

 • accelerate(vi, vt)

  làm nhanh thêm, thúc giục, rảo bước

 • primitive(adj, n)

  nguyên thủy, màu gốcm từ gốc, họa sĩ

 • mysterious(adj)

  thần bí, huyền bí, khó giải thích

 • realm(n)

  vương quốc, lĩnh vực, địa hạt

 • ejection(n)

  sự tống ra, phụt ra, đuổi ra

 • rear(n, v)

  bộ phận đằng sau, ngẩng lênm xây dựng, nuôi nấng, chồm lên, nhô cao

 • inextricably

  không thể gỡ ra, gắn bó chặt chẽ

 • saltpetre

  Natri nitrat

 • charcoal(n)

  than, bôi than

 • sulphur(n)

  lưu huỳnh, xông lưu huỳnh

 • incendiary(adj)

  dễ đốt cháy, gây cháy, gây bạo động

 • apparently

  nhìn bên ngoài, hình như

 • stabilise(v)

  làm ổn định, trở nên ổn định

 • pace(n)

  bước chân, bước đi, tốc độ

 • launcher

  người phóng máy bay, máy phóng(tên lửa)

 • to and fro

  đi đi lại lại

 • steam(n)

  hơi nước

 • sort(n,v)

  thứ, loại, hạng, sắp xếp, lựa chọn

 • gremade(n)

  lựu đạn

 • explosive(adj)

  nổ, gây nổ, (ngôn ngữ) bật hơi

 • tail

  đuôi, đoạn cuối

 • attach

  gắn, dán, trói buộc, tham gia, bắt giữ

 • octagonal(adj)

  tám cạnh, bát giác

 • sabre(n)(v)

  kiếm lưỡi cong, đâm bằng kiếm

 • crossbow(n)

  cái nỏ, cái ná

 • range(n)

  dãy, phạm vi, tầm đạn, bắn xa được

 • reaction(n)

  sự phản ứng lại

 • substance

  chất, vững chắc

 • vastly

  rộng lớn, rất, cực kỳ

 • fatal

  có số mệnh, tai họa, không tránh được

 • kidney(n)

  thận (quả cật)

 • leukemia(n)

  bệnh bạch cầu

 • cerviacl

  (giải phẫu) thuộc về cổ

 • pneumonia(n)

  viêm phổi

 • bronchtis(n)

  bệnh viêm phế quản

 • ìnluenza(n)

  bệnh cúm

 • represent(vt)

  miêu tả, trình bỳ, đại diện cho, kết quả

 • preventable(adj)

  có thể ngăn chặn được

 • secondhanh(adj, adv)

  cũ, mua lại, trung gian

 • philosophical=philosophic

  (thuộc) triết học

 • opponent(adj)

  phản đối, địch thủ

 • cardiovascular(adj)

  (thuộc) tim và mạch máu

 • compensate(v)

  đền bù, bồi thường

 • inhalation(n)

  sự hít vào

 • toxin

  độc tố

 • interfere(vi)

  động vào cái gì khiến xảy ra rắc rối

 • to interfere with st

  quấy rầy, can thiệp, (radio) nhiễu, chặn trái phép

 • platelet(n)

  tiểu huyết cầu( chất nhỏ hình đĩa ở trong máu giúp máu đóng cục)

 • likelihood(n)

  sự có khả năng

 • clot(n,v)

  cục, khối, đóng cục

 • thereby(adv)

  bằng phương tiện đó, do đó

 • consultant(n)

  người tư vấn, bác sĩ cố vấn

 • ilegal(adj)

  bất hợp pháp, trái luật

 • preventable(adj)

  có thể ngăn ngừa được

 • inhibit

  ngăn chặn

 • intake

  sự lấy vào

 • formation

  sự hình thành

 • exposure(n)

  bị phơi bày, quảng cáo

 • spouse(n)

  chồng, vợ

 • adolescence(n)

  thời thanh niên

 • attribute(n)

  thuộc tính, cho là do

 • antidote(n)

  thuốc giải độc

 • bacteria(pl)

  vi khuẩn

 • infection(n)

  sự nhiễm trùng

 • anticipate

  thấy trước, đoán trước

 • methodology

  phương pháp luận

 • turn-out

  sản lượng, sự dốc hết số người dự

 • molecule

  phân tử

 • hypothesis- hypothese(pl)

  giả thuyết

 • argue(vi)

  tranh luận, biện luận

 • to be infavour

  được ai yêu mến

 • position(n)

  vị trí, lập trường, luận điểm

 • hypothetic(adj)

  có tính cách giả thuyết

 • inductive(adj)

  quy nạp, (điện) cảm ứng

 • the inductive method

  phương pháp quy nạp

 • deductive(adj)

  suy diễn

 • deductive method

  phương pháp suy diễn, diễn dịch

 • intend(vt)

  có ý định, dự kiến

 • intending(adj)

  tương lai

 • interpretation(n)

  sự giải thích, sự phiên dịch, trình diễn

 • discouraged(adj)

  chán nản, thoái chí

 • raw(adj, n, vt)

  sống, chưa tính chế, chưa có kinh nghiệm

 • formulation(n)

  sự làm thành công thức, sự trình bày rõ ràng, chính xác

 • unbiased(adj)

  không thiên vị

 • unprejudiced

  không có thành kiến, khách quan

 • observation(n)

  sự quan sát, theo dõi, nhận xét

 • sensory=sensorial(adj)

  (thuộc) cảm giác, (thuộc) giác quan

 • fact(n)

  sự việc, sự thật, cơ sở lập luận, thực tế

 • in fact

  trên thực tế

 • refer(vt, vi)

  quy vào, chuyển đến, xem, tham khảo, dựa vào, có liên quan

 • generalization(n)

  sự tổng quát hóa, sự khái quát hóa

 • otherwise(adv)

  khác, cách khác, nếu không thì

 • expectation(n)

  sự mong chờ

 • outcome(n)

  hậu quả, kết quả tác động

 • initiative(n)

  sáng kiến, chủ động, năng lực

 • to take the initiative

  dẫn đầu, làm đầu tàu

 • incentive(adj)

  khuyến khích, động cơ, động viên

 • holistic(adj)

  (triết học) thuộc thể chính luận

 • guess(n)

  sự đoán, ước chừng

 • alley=alleyway(n)

  ngõ, đường đi, lối đi có cây

 • inspiration(n)

  nguồn cảm hứng, sự hít thở, cảm nghĩ, ý nghĩ chợt có

 • worth(adj)

  đáng giá, giá trị

 • to be worth money

  có tiền

 • outpu(n)

  sản lượng, công suất, đầu tra, cung cấp

 • behavioural(adj)

  thuộc về cách cư xử, môn khoa học hành vì

 • discard(n, v)

  sự dập bài, loại bỏ, thải hồi

 • relevant(adj)

  thích đáng, có liên quan

 • irrelevant(adj)

  không thích đáng, không thích hợp

 • guess - work(n)

  sự phỏng đoán, đoán chừng

 • rigorous(adj)

  nghiêm khắc, khắc nghiệt ( thời tiết, khí hậu)

 • naive

  ngờ nghệch, ngây thơ

 • disorder(n)

  sự mất trật tự, rối loạn, lộn xộn

 • orderly

  thứ tự, ngăn nắp, mệnh lệnh

 • somehow

  không biểt làm sao, bằng cách này, hay cách khác

 • starting - point

  nơi xuất phát, điểm xuất phát

 • beetle(n)

  bọ cánh cứng, vội vã

 • remarkable(adj)

  đáng chú ý, khác thường, ngoại lệ

 • creature(n)

  sinh vật, loài vật, tay sai

 • evolve(vt, vi)

  mở ra, rút ra, luận ra, tiến hoa

 • scrub(n)

  bịu cây, nơi có bụi rậm, cọ sạch

 • dweller(n)

  người ở, ngựa đứng chũng lại (trước khi vượt rào)

 • coarse(adj)

  (thức ăn) kém, tồi tàn, không mịn, thô lỗ

 • marsupial(n)

  thú có túi

 • cattle

  gia súc nuôi để lấy sữa hoặc ăn thịt

 • bush

  bụi cây, bụi rậm

 • breed

  nòi giống, cây giống, chăn nuôi, sinh đẻ

 • fly

  con ruồi, sâu bệnh, quãng đường bay

 • premier(n)

  thủ tướng, thứ nhất, trên hết

 • release(n)

  sự giải thoát, sự cắt, miễn nợ

 • intigrate(vt, vi)

  hợp nhất, hội nhập

 • pasture

  đồng cỏ, bãi cỏ, gặm cỏ, ăn cỏ

 • handful(n)

  một nhúm, người khó chịu, việc khó chịu

 • beneath(pre)

  ở dưới, thấp, không đáng, không xứng

 • ecology(n)

  sinh thái học

 • obvious(adj)

  rõ ràng, rành mạch, hiển nhiên

 • pat(n,v)

  cái vỗ nhẹ, chính xác, một cục nhỏ

 • sheltered(adj)

  được che chở, bảo vệ, lánh xa những nơi ảnh hưởng có hại

 • match(n, vt)

  diêm, ngòi, hôn nhân, đối chọi, làm cho phù hợp

 • predator(n)

  dã thú, động vật ăn thịt, người lợi dụng người khác

 • burrow(n)

  hang, đào bới, (nghĩa bóng) điều tra

 • hollow(adj, adv,n)

  rỗng, ốm ốm, hoàn toàn, chỗ trũng, đào trũng

 • excavate(vt)

  đào, khai quật

 • hang(n)

  sự cúi xuống, cách treo( 1 vật gì)

 • pear -tree

  cây lê

 • dwelling(n)

  chỗ ở, sự dừng lại, sự chăm chú

 • attached(adj)

  gắn bó (attached to sb/sth)

 • overlapping(n)

  sự chồng, độ trùng khớp

 • offspring(n)

  con đẻ, con của 1 con vật, kết quả

 • subtropical(adj)

  cận nhiệt đới

 • species(n)

  loài, kiểu, dạng, hình thái

 • initially(adv)

  vào lúc đầu, ban đầu

 • pupation(n)

  sự phát triển thành nhộng của ấu trùng

 • complementary

  bù, bổ sung

 • residua

  phần còn lại, số dư, cặn bã xã hội

 • aeration(n)

  sự làm thông hơi, sự quạt gió, cho máu lấy oxi

 • dipose(v)

  sắp xếp. sắp đặt, tống khứ, có sẵn để sử dụng, quyết định

 • alga(n, pl)

  tảo

 • litter(n,v)

  rác rưởi bừa bãi, ổ rơm, lứa đẻ

 • inedible(adj)

  không ăn được (vì độc)

 • smother(n, v)

  lửa cháy âm ỉ, làm ngạt thở, bao phủ

 • entomologist

  nhà côn trùng học

 • established(adj)

  đã thành lập, được đưa vào, đã thích nghi

 • inescapable(adj)

  không thể thoát được, không tránh được

 • subsidise= subsidaiz(vt)

  trợ cấp, bao cấp

 • consumption(n)

  sự tiêu thụ, sự phá hủy, bệnh lao phổi

 • support(n)

  sự chống đỡ, người ủng hộ, chu cấp, xác nhận

 • courage(n)

  sự can đảm, dũng khí

 • confront(vt)

  không dễ chịu, khó khăn, đe dọa

 • vested

  được trao, được ban cho, quyền sở hữu bất di, bất dịch

 • shap(n,v)

  hình dạng, trạng thái, nặn thành hình, đẽo gọt, định hướng

 • pesticide(n)

  thuốc trừ sâu

 • topsoil(n)

  tầng đất mặt, lớp đất cày

 • diminish(v)

  bớt, giảm bớt, thu nhỏ

 • plough(n)

  cái cày, xới, đánh trượt

 • Antarctic(adj)

  thuộc Nam cực, Nam cực

 • contaminate(vt)

  làm bẩn, làm nhiễm

 • deforestation(n)

  sự phát rừng, sự phát quang

 • abandonment(n)

  sự từ bỏ, tự do, buông thả

 • exacerbate(vt)

  làm tăng, làm trầm trọng, làm tức giận

 • fallow(n)

  đất bỏ hoang

 • meadow(n)

  đồng cỏ, bãi cỏ

 • vanishing(n, adj)

  sự biến mất, sự tiêu tan

 • subsequently(adj)

  rồi thì, sau đó

 • embank

  cho lên tàu

 • compound

  hợp chất, (ngôn ngữ) từ ghép, pha trộn, điều chỉnh, dàn xếp

 • immense(adj)

  bao la, rộng lớn

 • scrapped(adj)

  bị cạo, bị gọt đi, bị loại bỏ

 • conduct(n)

  đạo đức, quản lý, sắp đặt, kiểm soát, dẫn điện,ăn ở

 • overstock(n)

  sự tích trữ quá nhiều

 • erosion(n)

  sự ăn mòn, sự xói mòn

 • greenhouse(n)

  nhà kính để trồng rau quả

 • fossil(adj)

  hóa đá, hóa thạch, chôn ở dưới đất đào lên

 • resistant (adj)

  sức kháng cự, chịu được (resistant to sth)

 • pest

  kẻ quấy rầy, loài gây hại( sâu bọ, súc vật), tai họa

 • treadmill(n)

  cối xay guồng, công việc hàng ngày

 • weed(n)(v)

  cỏ dại, nhổ cỏ dại

 • to weed st/sb out

  loại trừ, gạt bỏ ( người, cái gì không cần tới)

 • lethal(adj)

  làm chết người

 • artificial(adj)

  nhân tạo

 • inturn

  lần lượt

 • non -existent (adj)

  không tồn tại, không có

 • environmentalist(n)

  nhà môi trường học

 • convert(n,v)

  người cải tạo, biến đổi, tham ô

 • intensity(n)

  cường độ, sức mạnh

 • decline(n)

  sự suy tàn, cúi mình, từ chối

 • input(n)

  hành động dựa vào cái gì, sự nhập liệu, nguồn vào

 • sustainable(adj)

  có thể chịu đựng được, xác nhận được

 • desirable(adj)

  tính thèm muốn, khêu gợi

 • incentive(adj)

  khuyến khích, động viên, động cơ

 • effectively(adv)

  có hiệu quả, thực tế

 • efficiently(adv)

  có hiệu quả, hiệu nghiệm

 • enlightened

  được giải thoát khỏi thành kiến

 • eliminate

  loại ra