Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hafez

Hafez

Last update 

A poet for all of eras.

Items (40)

 • سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

  که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

 • نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر

  نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست

 • صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد

  که چون شکنج ورق های غنچه تو بر توست

 • نه من سبوکش این دیر رندسوزم و بس

  بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست

 • مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را

  که باد غالیه سا گشت و خاک عنبربوست

 • نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است

  فدای قد تو هر سروبن که بر لب جوست

 • زبان ناطقه در وصف شوق نالان است

  چه جای کلک بریده زبان بیهده گوست

 • رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت

  چرا که حال نکو در قفای فال نکوست

 • نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است

  که داغدار ازل همچو لاله ی خودروست

 • خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

  چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

 • جانا به حاجتی که تو را هست با خدا

  کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است

 • ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم

  آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است

 • ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست

  در حضرت کریم تمنا چه حاجت است

 • محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست

  چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است

 • جام جهان نماست ضمیر منیر دوست

  اظهار احتیاج خود آن جا چه حاجت است

 • آن شد که بار منت ملاح بردمی

  گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است

 • ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست

  احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است

 • ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار

  می‌داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است

 • حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود

  با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است

 • حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

  آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت

 • افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع

  شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت

 • زین آتش نهفته که در سینه من است

  خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت

 • می‌خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست

  از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت

 • آسوده بر کنار چو پرگار می‌شدم

  دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت

 • آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت

  کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت

 • خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان

  زین فتنه‌ها که دامن آخرزمان گرفت

 • می خور که هر که آخر کار جهان بدید

  از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت

 • بر برگ گل به خون شقایق نوشته‌اند

  کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت

 • حافظ چو آب لطف ز نظم تو می‌چکد

  حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت

 • در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند

  من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند

 • عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی

  عشق داند که در این دایره سرگردانند

 • جلوه گاه رخ او دیده من تنها نیست

  ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند

 • عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا

  ما همه بنده و این قوم خداوندانند

 • مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم

  آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند

 • وصل خورشید به شبپره اعمی نرسد

  که در آن آینه صاحب نظران حیرانند

 • لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ

  عشقبازان چنین مستحق هجرانند

 • مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار

  ور نه مستوری و مستی همه کس نتوانند

 • گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد

  عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند

 • زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد

  دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

 • گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان

  بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند