Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Swedish Duolingo adverbs

Swedish Duolingo adverbs

Last update 

Teaching Swedish adverbs

Items (59)

 • också

  also

 • för (adv)

  too

 • långt

  far

 • nu

  now

 • där

  there

 • mer

  more

 • väldigt

  very

 • vanligt

  usual

 • aldrig

  never

 • här

  here

 • ganska

  quite

 • alltid

  always

 • fortfarande

  still

 • ofta

  often

 • bara

  only

 • kanske

  maybe

 • ens

  even

 • både

  both

 • till

  to

 • ändå

  anyway

 • bort

  away

 • sällan

  seldom

 • igen

  again

 • ibland

  occasionally

 • verkligen

  really

 • egentligen

  really

 • än

  than

 • redan

  already

 • åtminstone

  at least

 • borta

  out

 • hit

  here

 • senare

  later

 • snart

  soon

 • slut

  out

 • tillräckligt

  enough

 • vanligtvis

  usually

 • dit

  there

 • närvarande

  currently

 • särskilt

  especially

 • nästan

  almost

 • sent

  later

 • äntligen

  finally

 • allmänhet

  generally

 • faktiskt

  actually

 • helt

  completely

 • ungefär

  about, around

 • precis

  just

 • tydligt

  clear

 • var

  where

 • möjligtvis

  possibly

 • nära

  near

 • definitivt

  definitely

 • varken

  neither

 • heller

  either

 • långsamt

  slowly

 • tillsammans

  together

 • nödvändigtvis

  necessarily

 • troligtvis

  probably

 • absolut

  absolute