Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Irreguläre Nomen

Irreguläre Nomen

Last update 

unregelmäßige Nomen

Items (39)

 • Buch

  en bok, boken, böcker, böckerna

 • Buchstaben

  en bokstav, bokstaven, bokstäver, bokstäverna

 • Bauer

  en bonde, bonden, bönder, bönderna

 • Fuß

  en fot, foten, fötter, fötterna

 • Hand

  en hand, handen, händer, händerna

 • Land

  en land, landen, länder, länderna

 • Nacht

  en natt, natten, nätter, nätterna

 • Wurzel

  en rot, roten, rötter, rötterna

 • Sohn

  en son, sonen, söner, sönerna

 • Stadt

  en stad, staden, städer, städerna

 • Strand

  en strand, stranden, stränder, stränderna

 • Zahn

  en tand, tanden, tänder, tänderna

 • Zange

  en tång, tången, tänger, tängerna

 • Gans

  en gås, gåsen, gäss, gässen

 • Laus

  en lus, lusen, löss, lössen

 • Maus

  en mus, musen, möss, mössen

 • Bruder

  en broder, brodern, bröder, bröderna

 • Vater

  en fader, fadern, fäder, fäderna

 • Mann

  en man, mannen, män, männen

 • Morgen

  en morgon, morgonen, morgnar, morgnarna

 • Sommer

  en sommer, sommaren, somrar, somrarna

 • Kopf

  ett huvud, huvudet, huvudena

 • Auge

  ett öga, ögat, ögon, ögonen

 • Ohr

  ett öra, örat, öron, öronen

 • Mutter

  en moder, modern, modrar, modrarna

 • Brand

  en brand, branden, bränder, bränderna

 • Rand

  en rand, randen, ränder, ränderna

 • Knie

  ett knä, knät, knän, knäna

 • Problem

  ett problem, problemet, problem, problemen

 • Abenteuer

  ett äventyr, äventyret, äventyr, äventyren

 • Versprechen

  ett löfte, löftet, löften, löftena

 • Welle

  en våg, vågen, vågor, vågorna

 • Waage

  en våg, vågen, vågar, vågarna

 • Rose

  en ros, rosen, rosor, rosorna

 • Hausschuhe

  en toffla, tofflan, tofflor, tofflorna

 • Regierung

  en regering, regeringen, regeringar, regeringarna

 • Ente

  en and, anden, änder, änderna

 • Dame

  en fröken, fröken, fröknar, fröknarna

 • Laboratorium

  ett laboratorium, laboratoriumet, laboratoriumer, laboratoriumerna